Lehti 35: Ajan­kohtai­sta 35/1997 vsk 52 s. 4194

Yhteisymmärrys sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi

Noin 60 suomalaista asiantuntijaa on laatinut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi suomalaisten sydän- ja verisuoniterveyden edistämiseksi. Tavoitteena on vähentää suomalaisten ikävakioidun sydän- ja verisuonitautisairastavuutta ja -kuolleisuutta eteläeurooppalaiselle tasolle. Konsensuslausuman taustalla ovat terveydenhuollon, elintarviketeollisuuden, kaupan, joukkoruokailun, liikunnan, viestinnän sekä kasvatuksen edustajat. Ensimmäisen kerran saatiin näin laaja eri aloja edustava asiantuntijajoukko yhdessä pohtimaan, miten kukin voi osaltaaan vaikuttaa sydäntautitilanteen parantamiseksi.

Sydän- ja verisuonitaudit eivät ole äkillisiä sairauksia, vaikka niiden oireet usein ilmenevät äkillisinä kohtauksina. Terveydenhuoltohenkilöstö saa hoidettavakseen potilaan, kun vuosikymmenien kuluessa hiljalleen kehittynyt tauti on jo edennyt liian pitkälle. Nyt on päätetty puuttua taudin kulkuun jo siinä vaiheessa, kun jotain on vielä tehtävissä. Tähän tarvitaan koko yhteiskunnan koneistoa alkaen ruoan tuottajista ja lasten kasvattajista.

Lue myös

Rasvan ja suolan määrän vähentämistä ravinnossa halutaan edelleen jatkaa. Tavoitteena olisi päästä alle 30 %:iin rasvaa ruoan energiasisällöstä. Suolaa saisi ravinnossa olla korkeintaan 5 g päivittäin, kun nykyään sitä on 8-11 g. Konsensuskokous piti erityisen ilahduttavana elintarviketeollisuuden halukkuutta osallistua vähemmän rasvaa ja suolaa sisältävien tuotteiden valmistamiseen. Nykyään monen ruokavalio koostuu suurelta osin joko teollisesti tai suurkeittiöissä valmistetuista aterioista, joiden rasva- tai suolapitoisuuteen ei voi itse vaikuttaa.

Konsensusohjelman suosituksia pyritään saamaan osaksi sekä kansallisia että EU:n säännöksiä erityisesti koskien elintarvikelainsäädäntöä. Elintarvikkeiden tuotemerkintöjä tullaan uudistamaan siten, että suositukset täyttäviin elintarvikkeisiin tulee helposti tunnistettavat symbolit. (MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030