Ajan­kohtai­sta 12/1998 vsk 53 s. 1400

Tutkijat huolissaan kansanterveystutkimuksen rahoituksesta

Kansanterveyden tutkimus on hyvin tärkeä osa terveyden edistämistä ja sen rooli terveyspolitiikan välineenä on ollut merkittävä. Kansanterveystutkimuksella on Suomessa kunniakkaat perinteet ja se on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Sen rahoitus on kuitenkin 1990-luvulla vähentynyt sekä yliopistoissa että Suomen Akatemian projekteissa, toteavat alan tutkijat Suomen Akatemian julkaisusarjassa ilmestyneessä raportissa. Nyt kysytäänkin, kuka vastaa kansanterveystutkimuksesta ja miten.

Lähivuosien haasteiksi nostetaan terveyden tasa-arvon edistäminen, nuorten terveyden edistäminen, väestön toimintakyvyn parantaminen sekä terveyspalvelujen toiminnan, rahoituksen ja organisaation tutkiminen. Terveyspolitiikan arviointitutkimus on yhä vähäistä. Näihin olisi raportin mukaan panostettava myös kansanterveyden tutkimuksen avulla.

Lue myös

Raportissa rahoituksen lisäämiseksi esitetään keinoina mm. tutkimuslaitosten erikoistumista ja laitosten yhteistyön lisäämistä, tutkimusten laadun arviointia ja parantamista, mutta myös markkinointia ulkomaisen rahoituksen saamiseksi.

Gissler M, Karjalainen S, Niemelä R, toim. Kansanterveystutkimuksen tarve ja rahoitus Suomessa 1990-luvulla. Suomen Akatemia ja Stakes. Suomen Akatemian julkaisuja 5/98.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030