Ajan­kohtai­sta 12/1998 vsk 53 s. 1400

Koulujen kriisityöhön tukiaineistoa

Itsemurhien ehkäisyprojekti jakaa kaikille Suomen kouluvirastoille aineistoa koulun kriisitoimintamalliksi. Projekti toteutti aiemmin opetushallituksen ja Uudenmaan lääninhallituksen ja koulun asiantuntijoiden kanssa Koulu ja kriisi -projektin, jossa kriisitoimintamalli kouluyhteisöä järkyttävien tapahtumien kohtaamiseen laadittiin. Malli sisältää myös toimintamuotoja lasten ja nuorten vaikeiden tilanteiden tunnistamiseen ja tuen antamiseen.

Kriisitoimintamalleista on seurantatutkimuksessa todettu olleen hyötyä: ne antavat auttamiskeinoja vaikeisiin tilanteisiin. Viime aikoina kouluväkivalta ja koululaisten itsemurhat ovat olleet paljon esillä, ja koulut ovat ryhtyneet kehittämään kriisityötä surun, ahdistuksen ja syyllisyydentunteiden käsittelemiseksi.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030