Lehti 37: Ajan­kohtai­sta 37/2013 vsk 68 s. 2263

30-60-90-laki on monelle outo

Miia Soininen

Lakimuutos terävöitti työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisyä reilu vuosi sitten, mutta lääkärien tiedoissa on edelleen parantamisen varaa.

Ylilääkäri Riitta Sauni Työterveyslaitoksesta katsoo, että etenkin erikoislääkärit tarvitsisivat laista lisää tietoa. Työterveyslääkärit tuntevat sen paremmin.

Myös Kuntoutussäätiön, kuntoutuspalveluja tuottavan Aviren ja Lääkäriliiton maaliskuussa tekemä kysely kertoi, että reilu kolmasosa lääkäreistä ei ollut kuullutkaan 30-60-90-säännöstä.

Hyvää voi vielä parantaa

Uudistus on tiivistänyt työnantajan, työntekijän, työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyötä. On kuitenkin ilmennyt tilanteita, joissa 90 sairauslomapäivän jälkeen erikoislääkäri kirjoittaa potilaalle kuukausien sairausloman ilman muiden tahojen konsultoimista. Tyypillisesti näin käy psykiatriassa.

- Pitäisi olla yhteydessä työpaikkaan ja työterveyshuoltoon ja katsoa, onko sairausloma paras vaihtoehto. Jos psykiatri ei tiedä uusista tuulista, niin mennään eri tahtia, Riitta Sauni sanoo.

Saunin mukaan käytäntöä pitäisi kehittää niin, että potilaalla olisi 90 päivän jälkeen vielä toinenkin tarkistuspiste. Siinä katsottaisiin, onnistuuko esimerkiksi osittainen töihin paluu.

Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen on samaa mieltä. Kevassa suunnitellaan parhaillaan, miten ammatillisen kuntoutuksen tarve päästäisiin kartoittamaan entistä aikaisemmin.

- Työhönpaluun tulokset ovat selkeästi parempia, kun henkilö hakeutuu ammatillisen kuntoutuksen piiriin ennen sairauspäivärahakauden loppua, Ropponen toteaa.

Työkyvyn tarkastelupisteet

30 Työnantaja ilmoittaa työntekijän sairauslomasta työterveyshuoltoon viimeistään, kun poissaolo on jatkunut kuukauden. Työterveyshuollon tiimi selvittää, mistä sairauspoissaolot ovat kertyneet.

Lue myös

60 Työnantaja hakee sairauspäivärahaa Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta. Jos sairauspoissaolo jatkuu, lääkäri tekee B-lausunnon ja ottaa kantaa kuntoutuksen tarpeeseen.

90 Lääkäri tekee terveystarkastuksen ja antaa lausunnon työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista viimeistään, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivältä. Ennen lausunnon tekemistä työterveyshuolto neuvottelee tilanteesta työntekijän ja työnantajan kanssa.

Lisätietoa: www.ttl.fi/tyoterveyshuolto.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030