Ajan­kohtai­sta

Aivoaneurysman hoitoon lääke EP2-salpaajasta

Uudella lääkehoidolla voidaan mahdollisesti estää aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja vuotoa, selviää tutkimuksesta.

Tuomas Keränen
Kuvituskuva 1

Japanilais-suomalainen kokeellinen tutkimus osoitti selektiivisen prostaglandiinireseptori EP2:n salpaajan estävän sekä aivovaltimoaneurysmien muodostumista että olemassa olevien aneurysmien laajentumista. Tutkijoiden mukaan EP2-salpaajat vaikuttavat lupaavalta vaihtoehdolta perinteisille hoidoille kuten suonensisäiselle toimenpiteelle tai avokirurgialle, joiden avulla on hoidettu puhkeamisalttiita valtimon pullistumia. Ehkäisevää lääkehoitoa ei ole vielä.

Aneurysmaan liittyy valtimon seinämän krooninen tulehdustila ja rappeutuminen sekä tulehdussolujen kertyminen seinään. Tutkijat selvittivät muutoksiin johtavia mekanismeja potilasnäytteiden sekä eläin- ja solumallien avulla ja testasivat uutta lääkehoitoa. He huomasivat, että EP2 osoittautui keskeiseksi signalointireitissä, joka saa aikaa tulehdusvasteen ja edistää aneurysman kehittymistä. Eläinmalleissa annettu lääkehoito selektiivisellä EP2-reseptorin salpaajalla esti merkittävästi aivovaltimoaneurysman muodostumista sekä niiden laajentumista. Lääke vähensi myös rappeutumismuutoksia ja tulehdussolujen kertymistä.

Myös Kuopiossa on tutkittu samaan signalointireittiin vaikuttavien lääkeaineiden tehoa aivovaltimoaneurysmiin.

– Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että tutkimusartikkelissa kuvattuun mekanismiin kohdistuvalla lääkehoidolla voi mahdollisesti estää aivovaltimoaneurysmien muodostumista ja vuotoa potilailla. Suunnitteilla on eteneminen kliinisiin hoitokokeisiin. Lääkehoidon löytyminen on merkittävä edistysaskel aneurysmien hoidossa, sanoo tiedotteessa A. I. Virtanen -instituutin dosentti Juhana Frösén.

Lue myös

Aneurysman kantajia arvioidaan olevan noin kolme prosenttia väestöstä. Pahimmillaan aivovaltimoaneurysma puhkeaa aiheuttaen hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon, mikä johtaa kuolemaan 40 prosentissa tapauksista. Suurelle osalle potilaista se johtaa pysyviin haittoihin, joten vuodon ehkäisemistä pidetään tärkeänä tavoitteena.

Itä-Suomen yliopiston A.J. Virtanen -instituutin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Helsingin yliopiston tutkijoiden kokeellinen tutkimus "Prostaglandin E2EP2NF-kB signaling in macrophages as a potential therapeutic target for intracranial aneurysms" julkaistiin Science signaling -lehdessä.

Kuva: Fotolia

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030