Ajan­kohtai­sta 17/1994 vsk 49 s. 1852

Akavalaisten työura pätkittyy

Kolmannes alle 30-vuotiaista akavalaisista miehistä ja yli puolet samanikäisistä naisista työskentelee nykyisin määräaikaisissa tai tilapäisissä työsuhteissa, ilmenee vastavalmistuneesta Akavan työmarkkinatutkimuksesta. Vanhempien akateemisesti koulutettujen henkilöiden keskuudessa tilapäiset työsuhteet ovat kuitenkin vielä harvinaisia.

Tutkimuksessa arvioidaan akateemisten työmarkkinoiden perinteisen kuvan olevan muuttumassa. Vuosikymmenien mittaisista työsuhteista ollaan siirtymässä käytäntöön, jossa työura koostuu useista lyhyistä työjaksoista. Tämä vaatii Akavan mielestä muutoksia mm. eläkkeiden kertymistapaan.

Alle 30-vuotiaista akavalaisista oli pysyvän ja koulutusta vastaavan työpaikan lokakuuhun 93 mennessä onnistunut hankkimaan vain 37 % miehistä ja 24 % naisista. Loput työskentelivät määräaikaisissa tai koulutusta vastaamattomissa tehtävissä tai olivat valmistumisen jälkeen vielä kokonaan ilman töitä.

Määrällisesti eniten työttömiä akavalaisia on insinöörien, diplomi-insinöörien, opettajien ja ekonomien keskuudessa. Työttömistä 57 % on viimeksi työskennellyt yksityisessä yrityksessä, 25 % kuntien ja 12 % valtion palveluksessa.

Lue myös

Joka kolmas alle 30-vuotias akavalainen oli marraskuun 91 ja lokakuun 93 välisenä aikana ollut työttömänä. Vanhemmissa ikäluokissa työttömyys oli harvinaisempaa, mutta lomautukset yleisempiä kuin nuorilla. Yli 40-vuotiaista joka viides oli ollut lomautettuna.

Työttömät akavalaiset eivät ole julkisuudessa puhuttujen suurten työttömyyspäivärahojen saajia. Puolet työttömistä sai alle 5 700 markkaa kuukaudessa ja vain 10 %:lla päivärahat ylittivät 7 800 markkaa kuukaudessa. 15 % työttömistä eli pelkän peruspäivärahan varassa. Taloutensa tasapainottamiseksi 5 % Akavan jäsenistä oli joutunut myymään omaisuuttaan, 3 % jättämään lainojaan tai laskujaan maksamatta ja 1 % hakemaan toimeentulotukea. (MHe)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030