1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Akavan sote-liitot julkaisivat hallitusohjelmakannanoton
Ajan­kohtai­sta

Akavan sote-liitot julkaisivat hallitusohjelmakannanoton

13 ammattijärjestön linjauksen mukaan sote-uudistusta ei pidä paketoida rakenteellisiin uudistuksiin.

Akavan sote-liitot julkaisivat hallitusohjelmakannanoton Kuva 1 / 1

Akavan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattijärjestöt julkaisivat oman esityksen hallitusohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksista. Ammattijärjestöt tarjoavat hallitusohjelman rakentamiseksi omaa asiantuntijuuttaan.

13 ammattijärjestön mukaan sote-uudistus tarvitaan. Linjauksen mukaan uudistuksen valmistelun myötä terveydenhuollon vahvuudet ja kipupisteet ovat selkeytyneet. Valtakunnallisen ratkaisun tulee lopulta pohjautua kerätylle asiantuntijatiedolle.

– Tätä valmistelutyötä ei pidä heittää hukkaan, vaan jatkaa turvaamalla alueelliselle työlle pikaisesti riittävät resurssit, todetaan kannanotossa.

On tärkeää, että sote-uudistusta ei paketoida muihin rakenteellisiin uudistuksiin, vaan sitä edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista lähtevin perustein.

Ammattijärjestöt näkevät, että työ perustason sote-palveluiden vahvistamiseksi tulee aloittaa välittömästi. Esimerkiksi terveyskeskuksiin tarvitaan nykyistä enemmän ja monipuolisempaa osaamista. Hoitoon on päästävä nopeammin, ja palvelutarpeeseen on pystyttävä vastaamaan jo kokonaisvaltaisesti perustasolla. Ennaltaehkäiseviä palveluja on vahvistettava, jotta kustannusten nousua voidaan hillitä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut eivät saa muodostua ammattijärjestöjen mukaan palveluiden tarpeenmukaisen käytön esteeksi.

Keihään kärkenä turvallisuus

Kannanotossa halutaan kiinnittää huomiota potilas- ja asiakasturvallisuuden palveluiden valvontaan ja kehittämiseen. Sote-palveluiden laadun ja valvonnan puutteet ovat tulleet viime aikoina esille vanhusten hoivaa koskevien epäkohtien kautta.

– Sitä voidaan pitää sellaisena toimintaa ohjaavana periaatteena, jonka työntekijät omaksuvat sekä koulutuksensa, kokemuksensa että ammattietiikkansa perusteella. Koulutuksesta ja osaamisesta ei ole varaa tinkiä, ne toteavat.

Lue myös

Ammattijärjestöt näkevät omavalvonnan tärkeänä osana kokonaisuutta. Toimiva omavalvonta edellyttää organisaatiokulttuuria, jossa turvallisuus- ja laatuongelmien sekä niitä korjaavien toimien tuominen esiin nähdään työyhteisön yhteisenä eettisenä vastuunkantona.

Hallitusohjelmakannanoton allekirjoittaneet 13 Akavan ammattijärjestöä ovat Suomen Lääkäriliiton lisäksi Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Farmasialiitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Agronomiliitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Suuhygienistiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Työterveyshoitajaliitto.

Tarkemmat linjaukset kannanotosta löydät täältä.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Tuomas Keränen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-ministerityöryhmä teki linjaukset

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johtama sote-ministerityöryhmä esitteli sote-uudistusmallin.

Pääkirjoitus
Isot muutokset vaativat rohkeutta

Ratkaisu neuvottelutuloksen hyväksymisestä oli vaikea, kirjoittavat Tuula Rajaniemi ja Laura Lindholm.

Tiedepääkirjoitus
Vaikuttavuusnäyttö potilastyössä ja johtamisessa

Järjestelmälliset katsaukset ovat välttämättömiä mahdollisimman luotettavalle vaikuttavuusnäytölle, kirjoittaa Antti Malmivaara.

Ajassa
Lääkäri viettää koronakesän lomansa pätkissä

Lopullisesti lomien kohtalo ratkeaa, kun nähdään miten epidemia etenee.

Tieteessä
Outoja vaiheita klorokiinitutkimuksissa

Tutkimukset keskeyttänyttä raporttia on kritisoitu jyrkästi ja Lancet on vetänyt sen pois.

Liitossa
Minä toivon

Meidän tulee ymmärtää hyvinvointimme peruspilarien merkitys, kirjoittaa Juho Kivistö.