Ajan­kohtai­sta 3/1995 vsk 50 s. 218

Alkoholinkulutus väheni

Alkoholin tilastoitu kokonaiskulutus väheni edelleen vuonna 1993. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna kulutus oli 6,8 litraa henkeä kohden, kun se edellisenä vuonna oli 7,2 litraa. Rahaa alkoholiin käytettiin keskimäärin 3 543 markkaa. Tiedot ilmenevät valtioneuvoston vuodenvaihteessa eduskunnalle antamasta päihdeolojen kehitystä koskevasta kertomuksesta.

Tilastoimattoman alkoholijuomien kulutuksen arvellaan olevan noin viidennes tilastoihin päätyvästä kulutuksesta. Kotitekoisten alkoholijuomien kulutus näyttääkin 90-luvun aikana kasvaneen.

Kulutuksen rakenne muuttui vuonna 1993 edelleen mietoja juomia suosivaan suuntaan. Niiden osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 72 %. Mallasjuomien osuus kulutuksesta oli 56 %.

Valtioneuvoston kertomuksen mukaan humalajuominen on nuorten keskuudessa yhä suositumpaa, ja samanlaista ongelmajuomista esiintyy joka puolella Eurooppaa. Kertomuksessa todetaankin, että erot eri maiden nuorison ja nuorten aikuisten juomatavoissa häviävät nopeammin kuin koko aikuisväestön juomatapaojen erot.

Lue myös

Suomeen salakuljetetut huumeet tulivat pääasiassa Hollannista ja Tanskasta. Yleisimmin salakuljetettu huume oli hasis, toiseksi yleisin amfetamiini. Poliisin selvittämistä väkivaltarikoksista vuosittain yli kaksi kolmannesta oli sellaisia, joissa syylliseksi epäilty oli teon tehdessään humalassa. Myös huumausaineiden käyttö lisäsi väkivaltarikollisuutta.

Laman vaikutukset näkyivät edelleen selvästi päihdehuollossa: vuonna 1993 päihdehuolto oli kunnissa viiden suosituimman säästökohteen joukossa. Hoitoonpääsy vaikeutui erityisesti ostopalveluiden varassa olevissa kunnissa.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030