1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä
Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1296

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Amalgaamin käyttö on jo nyt vähentynyt merkittävästi, kuten hampaiden paikkaus yleensäkin, sillä varsinkin suomalaisten lasten ja nuorten hampaat ovat hyvässä kunnossa. Materiaalivaihtoehtoja on myös tarjolla entistä enemmän. Enää kolmasosa aikuisten ja kuudesosa lasten hammaspaikoista tehdään amalgaamista.

Lue myös

Amalgaamin käyttöä ei kielletä kokonaan, mutta sen käyttö pyritään rajoittamaan sellaisiin tapauksiin, joissa muuta paikka-ainetta ei voida käyttää. Syy amalgaamin käyttöön voi olla esimerkiksi taloudellinen. Paikkojen tekeminen muovista tai keraamisista materiaaleista on vaativampaa kuin amalgaamipaikkaus, ja myös kustannukset ovat suuremmat.

Amalgaamista luovutaan siis ympäristösyistä, ei terveyshaittojen vuoksi: vanhojen hyväkuntoisten amalgaamipaikkojen purkamiseen suositus ei anna aihetta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Koronarokotekandidaatin toisen vaiheen ihmiskokeet aloitettiin

Lääkeyhtiö Modernan rokotetutkimukseen osallistuu 600 koehenkilöä.

Ajassa
Kuinka kauan koronaimmuniteetti säilyy? HUS käynnisti tutkimuksen

Tutkimuksen kohteena on potilaita ja henkilökuntaa.

Ajassa
Koronajäljittäjän työ alkaa, kun potilas on todettu positiiviseksi

Helsingin yliopisto koulutti 50 tartunnan jäljittäjää kuntien tarpeisiin.

Tieteessä
Suolisto-oireet ovat yleisiä COVID-19-taudissa

Tutkimuksessa oireita oli lähes kahdella kolmesta, tavallisimmin ruokahaluttomuutta ja ripulia.

Ajassa
Lähin sydäniskuri löytyy sovelluksen avulla

Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovellukseen on lisätty sydäniskurin paikannuspalvelu.

Tieteessä
Kortikosteroidit ovat vaarallisia virustautien hoidossa

Kortikosteroidit voivat lähes nelinkertaistaa keuhkovauriopotilaiden kuolleisuuden, selviää Turun yliopiston tutkimuksesta.