Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1296

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Amalgaamin käyttö on jo nyt vähentynyt merkittävästi, kuten hampaiden paikkaus yleensäkin, sillä varsinkin suomalaisten lasten ja nuorten hampaat ovat hyvässä kunnossa. Materiaalivaihtoehtoja on myös tarjolla entistä enemmän. Enää kolmasosa aikuisten ja kuudesosa lasten hammaspaikoista tehdään amalgaamista.

Lue myös

Amalgaamin käyttöä ei kielletä kokonaan, mutta sen käyttö pyritään rajoittamaan sellaisiin tapauksiin, joissa muuta paikka-ainetta ei voida käyttää. Syy amalgaamin käyttöön voi olla esimerkiksi taloudellinen. Paikkojen tekeminen muovista tai keraamisista materiaaleista on vaativampaa kuin amalgaamipaikkaus, ja myös kustannukset ovat suuremmat.

Amalgaamista luovutaan siis ympäristösyistä, ei terveyshaittojen vuoksi: vanhojen hyväkuntoisten amalgaamipaikkojen purkamiseen suositus ei anna aihetta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030