1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä
Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1296

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Amalgaamin käyttö on jo nyt vähentynyt merkittävästi, kuten hampaiden paikkaus yleensäkin, sillä varsinkin suomalaisten lasten ja nuorten hampaat ovat hyvässä kunnossa. Materiaalivaihtoehtoja on myös tarjolla entistä enemmän. Enää kolmasosa aikuisten ja kuudesosa lasten hammaspaikoista tehdään amalgaamista.

Lue myös

Amalgaamin käyttöä ei kielletä kokonaan, mutta sen käyttö pyritään rajoittamaan sellaisiin tapauksiin, joissa muuta paikka-ainetta ei voida käyttää. Syy amalgaamin käyttöön voi olla esimerkiksi taloudellinen. Paikkojen tekeminen muovista tai keraamisista materiaaleista on vaativampaa kuin amalgaamipaikkaus, ja myös kustannukset ovat suuremmat.

Amalgaamista luovutaan siis ympäristösyistä, ei terveyshaittojen vuoksi: vanhojen hyväkuntoisten amalgaamipaikkojen purkamiseen suositus ei anna aihetta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Suomen EU-aloite sai tukea Euroopan lääkäreiltä

Hyvinvointitalouden arvioidaan nostavan ihmiset politiikan keskiöön.

Ajassa
Konrad ReijoWaara -palkinnon sai Jorma Paavonen

Naistentautien emeritusprofessori Paavonen on yksi siteeratuimpia suomalaisia tutkijalääkäreitä.

Ajassa
Masennussuositus päivitetään

Depression Käypä hoito -suosituksen uusi versio julkaistaan tammikuun alussa.

Työssä
Urheilijapojan hankala yskä – tapauksen ratkaisu

Kilpatasolla juoksua harrastava 15-vuotias nuorukainen tuli vastaanotolle kolme viikkoa jatkuneen tiukan yskän vuoksi.

Tiedepääkirjoitus
Liikunta toimii lääkkeenä moneen vaivaan

Vaikka liikuntaharjoittelun hyödyt tunnetaan jo varsin perusteellisesti, terveyden kannalta riittämättömästi liikkuvien osuus on edelleen suuri.

Ajassa
Ilmastonmuutos puhuttaa Euroopan lääkäreitä Helsingissä

Terveys on talouskasvun edellytys, muistutetaan hyvinvointitalousseminaarissa.