1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä
Ajan­kohtai­sta 12/1994 vsk 49 s. 1296

Amalgaamista luovutaan ympäristösyistä

Sosiaali- ja terveysministeriö on 28.2.1994 antanut hammaslääkäreille suosituksen käyttää hampaiden paikkauksessa ensisijaisesti muita materiaaleja kuin amalgaamia. Perusteena ovat ympäristösyyt: amalgaami ja sen sisältämä elohopea joutuvat hammaslääkärien vastaanottojen jätevesien kautta luontoon. Jätevesien suodatusta ja jäteamalgaamin talteenottoa halutaankin tehostaa. Tavoitteena on kuitenkin, että amalgaamin käyttö loppuu Suomessa kokonaan vuoteen 2000 mennessä.

Amalgaamin käyttö on jo nyt vähentynyt merkittävästi, kuten hampaiden paikkaus yleensäkin, sillä varsinkin suomalaisten lasten ja nuorten hampaat ovat hyvässä kunnossa. Materiaalivaihtoehtoja on myös tarjolla entistä enemmän. Enää kolmasosa aikuisten ja kuudesosa lasten hammaspaikoista tehdään amalgaamista.

Lue myös

Amalgaamin käyttöä ei kielletä kokonaan, mutta sen käyttö pyritään rajoittamaan sellaisiin tapauksiin, joissa muuta paikka-ainetta ei voida käyttää. Syy amalgaamin käyttöön voi olla esimerkiksi taloudellinen. Paikkojen tekeminen muovista tai keraamisista materiaaleista on vaativampaa kuin amalgaamipaikkaus, ja myös kustannukset ovat suuremmat.

Amalgaamista luovutaan siis ympäristösyistä, ei terveyshaittojen vuoksi: vanhojen hyväkuntoisten amalgaamipaikkojen purkamiseen suositus ei anna aihetta.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona puolitti kiireettömät käynnit terveyskeskuksissa

Lääkärin vastaanotolle pääsi tavallista nopeammin.

Ajassa
Väestöryhmien välillä on eroja syöpäseulontoihin osallistumisessa

Syöpäseulonta jää heikommassa asemassa olevilta naisilta liian usein väliin, todetaan seulontaohjelmien vuosikatsauksessa.

Kommentti
Kerro kerro katsaus, mikä onkaan vastaus

Siis vähentävätkö kasvomaskit COVID-19:n leviämistä vai eivät? miettii Eija Kalso.

Blogi
On taas se vuodenaika

Terhi Savolaisen kesävinkki kaikille ekaa tai tokaa kesätyötään aloitteleville lääkäreille: kysy, kysy ja kysy.

Tieteessä
Miksi lapset välttyvät koronavirustaudilta?

Tutkijat etsivät selitystä ACE2-geenin ekspressiosta nenän epiteelissä.

Ajassa
Helsingin ja Turun jätevesissä on koronavirusta

THL:n jätevesitutkimuksessa Helsingin ja Turun jätevesistä löydettiin koronavirusta, muista kaupungeista ei.