Ajan­kohtai­sta 31/1994 vsk 49 s. 3185

Ammatinharjoittajan ilmoitus-velvollisuus

1.7.94 voimaan tullut laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joka koskee kaikilta osin myös lääkäreitä, määrittelee itsenäisesti ammattia harjoittavan lääkärin ilmoitusvelvollisuuden.

Lain 20 pykälä:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ilmoitus ammatin harjoittamisesta itsenäisesti ennen sen aloittamista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Laki on asiasisällöltään samassa muodossa kuin aikaisempi laki lääkärintoimen harjoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuutta on kuitenkin kevennetty siten, että ilmoitus tulee tehdä ainoastaan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) eikä enää paikalliselle terveydenhoitoviranomaiselle.

Lain täytäntöönpanoasetuksen 15 pykälä:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee kyseessä olevissa ilmoituksissa ilmoittaa henkilötiedot, toimi- ja asuinpaikka ja itsenäisen ammatinharjoittamisen laatu (lääkärin vastaanottotoiminta) ja aloittamisajankohta. Myös toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.

Suomen Lääkäriliitto on sopinut sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) kanssa jatkavansa yhteistyötä lääkärien virka- ja toimipaikkatietojen ylläpidossa. Lääkäriliitto toimittaa jokavuotisen lääkärikyselyn tiedot lääkärien virka- ja toimipaikoista STAKES:iin. STAKES ei tee vastaavia kyselyjä ja näin sekä lääkärit että tiedon tarvitsijat välttävät päällekkäistä työtä. STAKES toimittaa nämä liitolta saamansa toimipaikkatiedot myös TEO:lle, joten suurin osa ammatinharjoittajien ilmoitusvelvollisuudesta tulee hoidettua tällä tavalla ilman erityisiä muita terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tehtäviä ilmoituksia.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kanssa on sovittu, että edellä oleva massailmoituskäytäntö riittää jatkossakin pääsääntöisesti. Vain niissä tapauksissa, joissa ammatinharjoittamistoiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, lääkäreiden tulisi jatkossa ilmoittaa näistä yksilöllisesti TEO:lle. Ilmoituksen oikeusturvakeskukselle voi tehdä puhelimitse, kirjeitse tai esimerkiksi faxilla. (MKa)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030