Ajan­kohtai­sta 17/1994 vsk 49 s. 1853

Ammattitaudit vähenivät

Työterveyslaitoksen työperäisten sairauksien rekisteriin ilmoitettiin viime vuonna kaikkiaan 7 006 ammattitautia eli 13 % vähemmän kuin vuonna 1992. Talouslama ja työllisten määrän vähentyminen eivät Työterveyslaitoksen arvion mukaan yksinään selitä lukumäärän laskua; myös tautien suhteellinen määrä pieneni 37:stä 34:ään 10 000:ta työllistä kohti. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta vuoden 1993 ammattitautitilastosta.

Osa vähentymisestä voidaan Työterveyslaitoksen arvion mukaan panna laman piikkiin. Koska työvoiman vaihtuvuus on vähäistä, työpaikoilla on varsin vähän uusia ja tottumattomia työntekijöitä, ja tämän arvioidaan vähentävän ainakin rasitusvammojen ja ärsytysihottumien ilmaantumista. On myös oletettu, että kun työpaikat ovat uhattuina, lääkäriin ei hakeuduta yhtä innokkaasti kuin ennen.

Eniten vähenivät meluvammat: niitä ilmoitettiin 1 242 eli 23 % edellisvuotista vähemmän. Työterveyslaitos arvioi, että vähentyminen on tulosta meluntorjuntatyöstä - työmelun taso on monilla työpaikoilla alentunut aktiivisen meluntorjunnan ja kuulosuojainten käytön ansiosta. Esimerkiksi massa- ja paperiteollisuudessa meluvammojen määrä pieneni selvästi.

Vaikka toistotyöhön liittyvät rasitusvammat vähenivät 16 % vuodesta 1992, ne ovat edelleen yleisimpiä ammattitauteja (2 204 tapausta). Rasitusvammoja syntyy etenkin elintarviketeollisuudessa: siellä työskentelevien rasitusvammariski on 11-kertainen keskimääräiseen riskiin verrattuna.

Lue myös

Allergioiden määrä ei noudattanut laskevaa trendiä. Hengitystieallergioiden määrä kasvoi 6 % - viime vuonna rekisteriin ilmoitettiin 866 tapausta. Sekä astma, allerginen nuha että homepölykeuhko lisääntyivät. Hengitystieallergioista 70 % todettiin elintarvike- ja maataloustöitä tekevillä. Ammatti-ihotauteja ilmoitettiin sama määrä kuin edellisenä vuonna (1 140 tapausta), mutta niihin sisältyvien allergisten ihottumien määrä kasvoi. Ammatti-ihotautien vaara on suurin karjanhoito- ja elintarviketeollisuustyössä. (K-MP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030