Ajan­kohtai­sta

Apteekkien sijainnit Helsingissä vapautuvat

Fimea on päättänyt perustaa Helsinkiin viisi uutta apteekkia.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Pixmac

Vastedes Helsingin apteekit saavat sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden alue on rajattu omaksi alueekseen, ja sinne sijoittuu yksi uusista perustetuista apteekeista.

Päätöksessä uusien apteekkien perustamisesta Fimea on ottanut huomioon Helsingin väestömäärän, olemassa olevat apteekkipalvelut ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumisen.

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Kaupungin odotettu väestönkasvu pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Helsingin apteekkitiheys on noin 9 800 asukasta yhtä apteekkitoimipistettä kohden, kun koko maassa se on noin 6 700.

– Asukasluku on kasvanut noin 2 000 asukkaalla apteekkia kohden vuodesta 1994, jolloin Helsinkiin on viimeksi perustettu uusi apteekki, toteaa Fimean jaostopäällikkö Pirjo Rosenberg tiedotteessa.

Lääkehuollon toimivuutta turvataan

Lääkkeiden saatavuus Helsingissä on pääosin hyvä, mutta apteekkitiheydessä on eroja kaupungin eri alueiden välillä. Helsinkiin on tullut tai on suunnitteilla myös useita uusia asuinalueita, joiden välittömässä läheisyydessä ei ole apteekkipalveluita.

Vapaalla sijoittumisella turvataan lääkehuollon toimivuutta ja apteekkipalveluiden saatavuutta.

Apteekkien sijaintia koskevalla päätöksellään Fimea yhdistää aiemmat 15 apteekkialuetta yhdeksi alueeksi.

Lue myös

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Alueella on runsaasti asiointia ja työssäkäyntiä, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut.

– Apteekkipalveluita on toivottu erityisesti Meilahden sairaala-alueelle. Palvelun sijoittuminen tälle alueelle halutaan nyt varmistaa määrittelemällä Meilahden alue erilliseksi apteekin sijaintialueeksi, kertoo yksikön päällikkö Eeva Leinonen Fimeasta tiedotteen mukaan.

Fimea ei pidä todennäköisenä, että sijaintialueiden poistaminen aiheuttaa apteekkien keskittymistä ja laajojen alueiden jäämistä ilman apteekkipalveluita.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030