1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Apteekkitoiminnalle eettiset ohjeet
Ajan­kohtai­sta 16/1998 vsk 53 s. 1943

Apteekkitoiminnalle eettiset ohjeet

Asiakaskeskeisyys ja kuluttajan oikeudet korostuvat uusissa apteekkitoiminnan eettisissä ohjeissa. Suomen Apteekkariliiton ja Suomen Farmasialiiton hyväksymät ohjeet ovat suomalaiselle apteekkiväelle ensimmäiset. Niiden laatiminen katsottiin ajankohtaiseksi mm. lisääntyneen kilpailun ja apteekkien taloustilanteen kiristymisen vuoksi. Myös voimakas markkinointi ja vaihtoehtohoidot ovat lisänneet apteekkihenkilökunnan vastuuta luotettavan informaation antamisessa, toteavat apteekkialan liitot.

Kymmenen kohdan ohjeissa apteekkarit, proviisorit ja farmaseutit sitoutuvat toimimaan asiakkaan parhaaksi, yhteistyössä muun terveydenhuoltohenkilöstön ja viranomaisten kanssa. Ohjeisiin on kirjattu mm. apteekkien tiedonvälittämisvelvollisuus, asiakkaan valintojen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja apteekkihenkilökunnan salassapitovelvollisuus.

Ohjeissa todetaan apteekkihenkilökunnan tehtäväksi lääkkeiden oikean ja turvallisen käytön edistäminen ja tahallisen väärinkäytön estäminen. Ihmisiä ei saa houkutella asiattomaan lääkkeiden käyttöön, eikä lääkkeiden myynti saa olla itsetarkoitus vaan toiminnan perusteena on hoidon tarve ja terveyden edistäminen. Apteekeissa tulee noudattaa hyviä markkinointitapoja ja asiallisia kilpailukeinoja.

Lue myös

Asiakkaan vapautta valita itsehoitolääkkeensä ja vaihtoehtoiset hoitomuotonsa kunnioitetaan, mutta apteekkihenkilökunnalla on vastuu siitä, että asiakkaalla on riittävät tiedot valintansa tueksi. Apteekin valikoimaan tulee kuulua vain sellaisia tuotteita, joiden laatu ja turvallisuus on varmistettu, todetaan ohjeissa.

Apteekkihenkilökunnan antaman lääkeinformaation on oltava luotettavaa ja tarkkaa, ja henkilökunta vastaa siitä, että asiakas ymmärtää lääkityksensä tarkoituksen, käytön, haitat, hyödyt ja riskit mahdollisimman hyvin. Ammattikunnan on huolehdittava alan arvostuksen ja luottamuksen säilymisestä ja pyrittävä säilyttämään myös alan sisäinen eheys.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.