1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus: Opetuspotilaalta varmistettava hänen suostumuksensa
Ajan­kohtai­sta 32/1999 vsk 54 s. 3995

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus: Opetuspotilaalta varmistettava hänen suostumuksensa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut huomautuksen lainvastaisesta menettelystä TAYS:n osastonlääkärille sekä leikkaus- ja anestesiahoitajalle. Potilaalle ei ollut kerrottu ennen anestesiassa suoritettua toimenpidettä, että toimenpiteen tekisi lääketieteen opiskelija. Asiasta ei ollut myöskään tehty merkintää sairauskertomukseen.

Paunio piti sairaalan menettelyä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain vastaisena ja antoi opetuksesta vastanneille huomautuksen.

Tapauksen jälkeen TAYS:ssa on muutettu opetuspotilaita koskevaa käytäntöä. Potilaalle lähetetään nykyään etukäteen tiedustelu suostumuksesta opetuspotilaaksi. Suostumusta tiedustellaan, kun potilaalle lähetetään kutsu sairaalaan. Sairaala toivoo, että potilas toisi kirjallisen vastauksen mukanaan tullessaan hoidettavaksi.

Lue myös

Opetuksen kohteena oleminen edellyttää lain mukaan, että potilas on siihen suostunut. Lisäksi potilaalle tulee ennen toimenpidettä tehdä selkoa opetustilanteessa suoritettavan toimenpiteen merkityksestä ja vaikutuksista, opetuksen osuudesta ja tapahtumien kulusta opetuksen aikana. Paunion mukaan pelkkä uusi tiedustelu ja suostumuskaan eivät siten yksin riitä, vaan potilaalle on myös annettava riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Etusivulla juuri nyt

Liitossa
Asiakkaat, potilaat ja pelisäännöt

Hämmentyneenä olen seurannut presidentti Trumpin koronan hoitotoimia, kirjoittaa Minna Kaarisalo.

Ajassa
Korona vaikutti lasten rokotuksiin

Pikkulasten rokotuksia annettiin keväällä vähemmän kuin viime vuonna.

Tieteessä
Vaihdevuosioireiden erotusdiagnostiikka

Tärkeimmät erotusdiagnostiikassa huomioitavat sairaudet ovat uniapnea ja kilpirauhasen toimintahäiriö.

Ajassa
Vastalääke ry aikoo laajentaa uusille paikkakunnille

Yhdistys on saanut 61 000 euron apurahan.

Tieteessä
Alzheimerin taudin ja työuupumuksen välillä yhteys?

Sairauksien taustalta löytyi osin samoja geenejä.