1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Arvio epidemian vaikutuksista: Palveluita peruttiin osittain liian varhain
Ajan­kohtai­sta

Arvio epidemian vaikutuksista: Palveluita peruttiin osittain liian varhain

THL arvioi, että kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet eriarvoisessa asemassa epidemiaan varautumisessa ja reagoimisessa.

Arvio epidemian vaikutuksista: Palveluita peruttiin osittain liian varhain Kuva 1 / 1 Kuva: Adobe/AOP

Koronavirusepidemiasta aiheutuvien sosiaali- ja terveydenhuollon jonojen purku tulee olemaan vaikeaa.

Näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuoreessa raportissa.

Yleisarvio on, että epidemialla ja rajoitustoimilla on merkittäviä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja sote-palveluiden tarpeeseen.

– Jos rajoitustoimia jatketaan loppuvuoden ajan, vaikutukset hyvinvointiin ja koko kansantalouteen ovat merkittävät ja toipuminen kestää kauan, sanoo tietoylijohtaja Pekka Rissanen tiedotteen mukaan.

Palveluja peruttiin liian varhain

Raportin mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat olleet eriarvoisessa asemassa epidemiaan varautumisessa ja reagoimisessa. Isoilla kuntayhtymillä on paremmat edellytykset johtaa henkilöstöä ja jakaa voimavaroja. Työvoimaa on esimerkiksi voitu siirtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottokäynnit ovat vähentyneet epidemian takia selvästi.

THL:n asiantuntijat arvioivat, että kiireettömiä palveluita peruttiin osittain liian varhaisessa vaiheessa.

Suojautuminen huolettaa

Asiantuntija-arvioissa todetaan myös, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön toimintakykyyn liittyy useita riskejä, jotka on otettava vakavasti.

Terveydenhuollon työntekijöitä huolettaa suojavälineiden riittävyys ja asiakkaiden turvallisuus. Henkilöstön tartunnat ovat riski järjestelmän kantokyvylle. Epidemian pitkittyessä myös henkilöstön väsymisen ja uupumisen riski kasvaa.

Eri viranomaistahoilta tulleiden suojainten käyttöön liittyvien ohjeiden toimeenpano on aiheuttanut ristiriitatilanteita työyksikkötasolla.

Sosiaalihuollon palvelut ruuhkautuvat

Raportissa nostetaan esille ihmisryhmiä, joiden jaksamiseen epidemia ja rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti.

Lue myös

Heitä ovat viruksen riskiryhmään kuuluvien ikääntyneiden lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ja asunnottomat, joiden arkea ovat kannatelleet monet ryhmämuotoiset ja vuorovaikutukseen perustuvat tukimuodot.

Myös monet lapsiperheet ovat kuormittavassa tilanteessa, jota kasvavat toimeentulo-ongelmat heikentävät entisestään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheet, joissa on ollut jo aiemmin ongelmia tai orastavia ongelmia.

Tilanteen pitkittyessä on todennäköistä, että sosiaalihuollon palvelut ruuhkautuvat ja toimeentulotuen tarve kasvaa, vaikutusarviossa todetaan.

Raportissa esitetyt arviot perustuvat THL:n asiantuntijoiden analyysiin, eri asiantuntijaverkostoissa esiin nousseisiin havaintoihin, sekä THL:n ja Kelan rekisteriaineistoihin ja muihin kansallisiin tietolähteisiin.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Tieteessä
Oksikodoni sopii synnytyskivun lievitykseen

Avautumisvaiheen alkuvaiheessa ihonalaisesti annettu oksikodoni lievitti supistusten aikaisia kipuja tehokkaasti.

Ajassa
Työhyvinvointi jopa parani

Krooninen väsymys väheni koronakeväänä, raportoi Työterveyslaitos.

Blogi
Elokuu – paluu pienempiin bootseihin

Tuhkimon taika haihtuu ja palataan takaisin omaan arkeen, kirjoittaa Terhi Savolainen.

Kommentti
Uusi normaali: lapset kärkeen

On aika herätellä keskustelua yhteiskunnan tärkeysjärjestyksestä, kirjoittaa Silja Kosola.

Ajassa
Poikkeusaika ei vähentänyt päivystysleikkauksia

Päivystyskirurgian saatavuus on turvattava myös poikkeusaikoina, osoittaa TAYS:n johtama tutkimus koronakeväältä.

Ajassa
Suomessa aletaan tutkia koronavirusepidemian vaikutusta syöpäpotilaisiin

Tutkimuksessa selvitetään, miten koronavirustartunta vaikuttaa syöpien diagnosointiin, syöpähoitojen aloittamiseen, annettuihin syöpähoitoihin, niiden haittavaikutuksiin sekä potilaiden elämänlaatuun ja elinaikaan.