1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Arvioija edistää tiedon karttumista
Ajan­kohtai­sta 23/2021 vsk 76 s. 1450 - 1451

Arvioija edistää tiedon karttumista

Antti Malmivaara saa eläkkeelläkin paljon vertaisarviointi­pyyntöjä.

Arvioija edistää tiedon karttumista Kuva 1 / 1 Kuva: Mikko Käkelä

Vertaisarvioinnissa arvioija pyrkii omalta osaltaan edistämään tieteellisen tiedon karttumista.

– Näen sen sananmukaisesti vertaisten pyrkimyksenä auttaa tutkimuksen onnistumisessa, sanoo Antti Malmivaara, joka on valittu Lääkärilehden vuoden arvioijaksi.

”Tutkijathan ovat ­ihmisiä siinä missä kaikki muutkin.”

Onko tutkimuskysymys selkeä? Voiko käytetyillä menetelmillä vastata siihen? Miten uudet ajatukset erottuisivat selkeästi? Uhkaako jokin tulosten luotettavuutta?

Tärkeää on, että arvioija myös tarjoaa ratkaisuja ongelmiin, Malmivaara sanoo.

Hän kiinnittää huomiota myös tiedon sovellettavuuteen. Se ratkaisee, onko tutkimuksella merkitystä.

– On mielenkiintoista, että sovellettavuuteen liittyviä asioita on selvitetty paljon vähemmän kuin tutkimuksen luotettavuuteen liittyviä seikkoja.

Pyyntöjä tulee paljon

Antti Malmivaara on tehnyt vuosien varrella paljon tiedeartikkeleiden vertaisarviointeja suomalaisiin ja ulkomaisiin lehtiin. Hän tekee edelleen tutkimusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, vaikka on äskettäin jäänyt eläkkeelle ylilääkärin tehtävistä. Hänen oma erikoisalansa on fysiatria.

Hän saa edelleen paljon pyyntöjä vertaisarvioinnista, mutta ottaa tehtäväkseen vain sellaisia, joihin hänellä on erityistä annettavaa.

Yhteydenottoja tulee myös saalistajalehdiltä, joiden julkaisutoiminnassa pääpaino ei ole tieteessä vaan rahanteossa. Robotit lähettävät tukuittain sähköposteja ja kalastelevat pahaa aavistamattomia tutkijoita arvioijiksi.

– On tärkeää, ettei ryhdy niitä arvioimaan.

Rakentava palaute on tärkeää

Usein tutkimuksissa on tehty paljon työtä, ja ne ansaitsevat ennakkoluulottoman, rakentavan ja kannustavan kohtelun, Malmivaara pohtii.

– Tätä pidän ihan olennaisen tärkeänä, Malmivaara sanoo.

Rakentava ilmaisutapa on tarpeen, vaikka artikkeli herättäisi kielteisiä tunteita. Näin voi käydä, jos arvioijasta vaikuttaa, että tutkijat eivät ole olleet tinkimättömän rehellisiä ja artikkelissa on tarkoitushakuisuutta.

– Tutkijathan ovat ihmisiä siinä missä kaikki muutkin.

Lue myös

Kun arviointityön tekee huolella, lehden päätös julkaisusta tai julkaisematta jättämisestä helpottuu. Vaikka tulisi hylkäys, kirjoittajille pitää jäädä kättä pidempää siitä, mistä on kyse ja mitä asialle voisi tehdä.

– Loppuun haluaisin sanoa, että elämme utilitaristista, hyötyä painottavaa aikaa. Tässä hengessä voi kysyä, mikä on arviointityön vaikuttavuus ajatellen tieteen edistymistä. Mutta yhtä tärkeää on myös laaja-alainen ja ennakkoluuloton ajattelu. Ainakaan tieteen edistymisen esteenä ei arvioijan pidä olla.

Rakentavia arvioita määräajassa

Lääkärilehti palkitsee Antti Malmivaaran vuoden arvioijan tunnustuksella.

– Hän on arvioinut useamman vuoden aikana aina, kun häntä on pyydetty. Hänen arvionsa ovat laadukkaita ja rakentavia, kirjoittajaa kannustavia, ja hän tekee ne aina määräajassa, kertoo lääketieteellinen päätoimittaja Pertti Saloheimo.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sote-uudistus muuttaa TAYS Sydänsairaalan toimintaa

Myöskään Länsi-Pohjan sairaala ei voi jatkaa nykyisessä muodossa.

Ajassa
Injektiomuotoisten korvaushoitolääkkeiden kansainväliset hoitosuositukset julkaistaan suomeksi

Uudet korvaushoitolääkkeet voidaan antaa pistoksena kerran viikossa tai kerran kuukaudessa.

Ajassa
Anne Remes Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaaniksi

Neurologian professori Anne Remes valittiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan uudeksi dekaaniksi.

Ajassa
Hannu Halilalle lääkintöneuvoksen arvonimi

Tasavallan presidentti myönsi lääkintöneuvoksen arvonimen varatoiminnanjohtaja, dosentti, LKT Hannu Halilalle.

Ajassa
Automatisoituva teknologia auttaa diabeteksen hoidossa

Elämä on täysin ­vapautunut hybridipumpun käyttöönoton jälkeen, kertoo Anna-Kaisa Tuomaala.

Kolumni
Toisaalla, toiste

Aikuiseksi kasvaa niin varkain, kirjoittaa Janna Rantala.