Lehti 22-23: Ajan­kohtai­sta 22-23/1994 vsk 49 s. 2202

Astman hoidossa päävastuu potilaille ja perusterveyden-huoltoon

Ohjattua omahoitoa perusterveydenhuollossa suosittelee astmatyöryhmä aikuisten astmapotilaiden pääasialliseksi hoitomuodoksi. Taudin hoidon porrastusta tulee tarkistaa niin, että perusterveydenhuollon osuus siinä vahvistuu. Sairaanhoitopiirit vastaavat tarvittavasta koulutuksesta ja konsultaatiosta, ja tätä varten kussakin piirissä nimetään alan erikoislääkäri astman hoidon vastuuhenkilöksi. Tiedonvälittäjiksi ja koulutusyhteistyötä varten tarvitaan perusterveydenhuoltoon astmayhdyshenkilöt.

Astmatyöryhmän asetti alan järjestöjen aloitteesta sosiaali- ja terveysministeriö. Työryhmä edusti laajasti lääketieteen ja hallinnon asiantuntemusta sekä potilasjärjestöjä. Puheenjohtaja oli neuvotteleva virkamies Kaj Koskela STM:stä ja varapuheenjohtaja dosentti Tari Haahtela Allergia- ja Astmaliiton edustajana.

Astmaohjelma 1994-2004 esittää selviä tavoitteita taudin ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen sekä osin yksityiskohtaisiakin keinoja niiden saavuttamiseksi. Erityisesti astman diagnostiikasta ja hoidosta on tarkat suositukset, joissa keskeistä on varhainen diagnostiikka sekä hoito ensisijaisesti anti-inflammatorisella lääkityksellä jo taudin aikaisessa vaiheessa.

Allergiatestauksia ja -tutkimuksia varten suositellaan keskussairaaloihin perustettavaksi mahdollisuuksien mukaan erikoisalojen yhteiset allergialaboratoriot; niistä on jo hyviä kokemuksia joissakin sairaanhoitopiireissä.

Kuntoutus suositellaan järjestettäväksi ensisijaisesti hoidon yhteydessä avohoidossa.

Lue myös

Päävastuu ohjelman toteuttamisesta, seurannasta ja tarkistamisesta tarpeen mukaan annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Tiedotuksesta ja koulutuksesta huolehtivat järjestöt ja viranomaiset yhteistyössä. Lääketeollisuuden tuki nähdään tärkeäksi. Alueellisesta ohjauksesta huolehtivat sairaanhoitopiirit ja lääninhallitukset sekä paikallisesti terveyskeskukset.

Ohjelman luovutustilaisuudessa ministeri Jorma Huuhtanen lupasi tiedotus- ja koulutusyhteistyölle omasta puolestaan STM:n avun ja tuen.

Osana tiedotusta Astmaohjelma 1994-2004 julkaistaan lähiaikoina Lääkärilehdessä. (EP)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030