Ajan­kohtai­sta 20-21/1994 vsk 49 s. 2086

Avo- ja laitoshoidon rajanvetokiistaa selvitellään

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä on syntynyt kiistaa siitä, mikä on avohoitoa ja mikä laitoshoitoa. Kun tavoitteena on ollut kunnallisen laitoshoidon vähentäminen, asiakkaita on siirretty avohoitoon ja ns. välimuotoisiin palveluratkaisuihin, mm. palveluasuntoihin ja yksityisiin palvelukoteihin. Kuntien ja Kelan välille on kuitenkin syntynyt erimielisyyttä välimuotoista palvelua käyttävän henkilön oikeudesta sairausvakuutusetuuksiin, kuten lääkekorvauksiin. Kela on joillakin paikkakunnilla tulkinnut palvelukoteihin siirretyt asiakkaat laitospotilaiksi ja evännyt heiltä sairausvakuutusetuudet.

Kiistaa on puitu sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan ja Suomen Kuntaliiton neuvotteluissa viime syksystä lähtien. Ratkaisua avo- ja laitoshoidon määritelmäksi ei ilmeisesti kuitenkaan ole nykyisen lainsäädännön pohjalta mahdollista löytää. Keväällä ministeriö asetti työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöön muutoksia elokuun loppuun mennessä.

Tulkintariitoja suhtautumisessa välimuotoisiin palveluihin on noussut esiin erityisesti Itä-Suomessa. Kesäkuun lopulla Lappeenrannassa Kela tulkitsi yksityiseen Kirjamoikodon palvelukotiin siirretyt psykiatriset potilaat laitospotilaiksi, vaikka kunta pitää heitä avohoitopotilaina. Nämä potilaat eivät saa sairausvakuutuskorvauksia lääkeostoistaan, vaikka heillä olisi Kela-kortissa merkintä erityiskorvattavuudesta. Tiedotteessaan Kela ilmoitti antavansa apteekeille nimilistat henkilöistä, joille korvauksia ei saa antaa suoraan apteekista. (MJa)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030