1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Avo- ja laitoshoidon rajanvetokiistaa selvitellään
Ajan­kohtai­sta 20-21/1994 vsk 49 s. 2086

Avo- ja laitoshoidon rajanvetokiistaa selvitellään

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen myötä on syntynyt kiistaa siitä, mikä on avohoitoa ja mikä laitoshoitoa. Kun tavoitteena on ollut kunnallisen laitoshoidon vähentäminen, asiakkaita on siirretty avohoitoon ja ns. välimuotoisiin palveluratkaisuihin, mm. palveluasuntoihin ja yksityisiin palvelukoteihin. Kuntien ja Kelan välille on kuitenkin syntynyt erimielisyyttä välimuotoista palvelua käyttävän henkilön oikeudesta sairausvakuutusetuuksiin, kuten lääkekorvauksiin. Kela on joillakin paikkakunnilla tulkinnut palvelukoteihin siirretyt asiakkaat laitospotilaiksi ja evännyt heiltä sairausvakuutusetuudet.

Kiistaa on puitu sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan ja Suomen Kuntaliiton neuvotteluissa viime syksystä lähtien. Ratkaisua avo- ja laitoshoidon määritelmäksi ei ilmeisesti kuitenkaan ole nykyisen lainsäädännön pohjalta mahdollista löytää. Keväällä ministeriö asetti työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöön muutoksia elokuun loppuun mennessä.

Tulkintariitoja suhtautumisessa välimuotoisiin palveluihin on noussut esiin erityisesti Itä-Suomessa. Kesäkuun lopulla Lappeenrannassa Kela tulkitsi yksityiseen Kirjamoikodon palvelukotiin siirretyt psykiatriset potilaat laitospotilaiksi, vaikka kunta pitää heitä avohoitopotilaina. Nämä potilaat eivät saa sairausvakuutuskorvauksia lääkeostoistaan, vaikka heillä olisi Kela-kortissa merkintä erityiskorvattavuudesta. Tiedotteessaan Kela ilmoitti antavansa apteekeille nimilistat henkilöistä, joille korvauksia ei saa antaa suoraan apteekista. (MJa)

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Kuopion medisiinarit tempaisivat mainosvideon

Opinahjoa mainostavan Henki Hyvänä! -videon tekemiseen osallistui 120 lääketieteen opiskelijaa.

Tieteessä
Tutkija löysi enteroviruksia useista kudoksista tyypin 1 diabeetikoilla

Tulokset viittaavat jatkuvaan matala-asteiseen infektioon.

Ajassa
Tieliikennemelu lisää stressiä ja unihäiriöitä

Suomessa rakennukset suojaavat hyvin melulta.

Tieteessä
Matala vasta-ainetaso ennustaa maitoallergian paranemista

Vasta-ainetaso auttaa arvioimaan, kenelle kannattaa aloittaa siedätyshoito.

Ajassa
EMA selvittää kapesitabiinin käyttäjien seulonnan tarvetta

Entsyymipuutos voi olla lääkkeen käyttäjälle hengenvaarallinen.

Tieteessä
Suojaako rotavirusrokote tyypin 1 diabetekselta?

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus pieneni australialaislapsilla rokotteen antamisen jälkeen, selviää JAMA Pediatrics -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.