Lehti 31: Ajan­kohtai­sta 31/1998 vsk 53 s. 3538

Beetainterferoni sairausvakuutukseen? Kalliiden lääkkeiden korvauksia rajoitetaan

Tietyt kalliit lääkkeet, kuten beetainterferoni aaltoilevan MS-taudin hoidossa sekä dornaasi alfa kystisessä fibroosissa, eivät tällä hetkellä kuulu sairausvakuutuksesta maksettavien lääkekorvausten piiriin, vaan potilas voi saada niitä sairaalasta korvauksetta. Tähän tulee muutos vuoden 1999 alussa. Sen jälkeen voidaan tuoreen valtioneuvoston päätöksen mukaan maksaa tällaisista lääkkeistä avohoidossa peruskorvaus sairausvakuutuksesta, kunhan potilaan sairaus täyttää tietyt kriteerit ja kyseisten lääkkeiden hinta on arvioitu kohtuulliseksi.

Edellä mainittujen kahden lääkkeen lisäksi valtioneuvoston päätös koskee merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin lääkkeitä sekä sairaalloisen liikalihavuuden hoitoon käytettäviä kalliita lääkkeitä. Kela tulee tarkemmin määrittelemään millä perusteilla korvattavuus voidaan myöntää ja mitä lisäselvityksiä tähän käytännössä tarvitaan. Nämäkin lääkkeet tulevat korvattaviksi vain sillä edellytyksellä, että niiden hinnat todetaan kohtuullisiksi.

Valtioneuvoston päätökseen sisältyy myös joukko lääkkeitä, joista jo nykyisin maksetaan korvausta sairausvakuutuksesta. Tällaisia ovat kasvuhormoni, alfainterferoni, mykofenolihappo, erytropoietiini, naltreksoni sekä merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoitoon käytettävät lääkkeet. Niiden korvattavuus tiukentuu, sillä peruskorvaukset on huhtikuun alusta 1999 lukien rajattu valtioneuvoston päätöksessä lueteltuihin sairauksiin.

Valtioneuvosto päätti lisäksi, että eräitä kalliita solunsalpaajia (paklitakseli, doksitakseli) ei korvata ensi huhtikuun alusta lähtien ollenkaan, ellei lääkäri perustele niiden tarvetta riittävillä selvityksillä.

Lue myös

Valtioneuvoston päätökseen sisältyvät siis myös merkittävät ja kalliit erektiohäiriöiden hoidossa käytettävät lääkkeet, joiden korvattavuus on rajattu vaikeasta perustaudista johtuvaan vaikeaan erektiohäiröön erityisin käyttöaihein. Erityiset käyttöaiheet määrittelee Kela. Tämän päätöksen piiriin kuuluvan kohulääke sildenafiilin korvattavuus tulee pohdittavaksi, jos myyntiluvan haltija hakee sille kohtuullista hintaa lääkkeiden hintalautakunnalta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen valossa näyttää siltä, että sildenafiilin korvattavuus tulisi rajoittumaan harvinaisiin poikkeustapauksiin.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030