Lehti 3: Ajan­kohtai­sta 3/1999 vsk 54 s. 225

Bernhard Grewin korostaa lääkäreiden asiantuntijaroolia

Tukholmalainen Södersjukhusetin reumatologi Bernhard Grewin on Ruotsin Lääkäriliiton uusi puheenjohtaja. Valinta tapahtui jo kesällä, kun Robert Leth luopui tehtävästä. Aiemmin Grewin toimi ylilääkäriyhdistyksen puheenjohtajana ja keskushallituksen jäsenenä.

Bernhard Grewin on reumatologi, joka jo varhaisessa vaiheessa valitsi puhtaasti kliinisen uran. Hän nauttii kliinikkona suurta arvostusta. Hän korostaa, että sairaanhoidon on oltava ennen kaikkea palvelutoimintaa. Potilaalle on annettava parasta mitä me voimme tarjota, hän sanoo. Johdonmukaisesti hän jatkaakin kliinistä työtään osa-aikaisesti.

Grewin toivoo, että liiton toiminnassa otetaan enemmän huomioon yksittäisten jäsenten tarpeet. Ruotsin Lääkäriliiton käynnistämän kampanjan Tulevaisuuden lääkäri myötä hän toivoo, että lääkärien itsetunto vahvistuisi, jotta nykyinen taipumus omien kykyjen aliarvioimiseen väistyisi. Kysymys on siitä onko lääkäri terveydenhuollon työntekijä muiden joukossa vai itsestään selvä lääketieteellinen asiantuntija ja johtaja.

Lue myös

Hän korostaa, että lääkäreiden asiantuntemusta on tuotava paremmin esille, kun arvioidaan nykyisen hoitojärjestelmän tehokkuutta ja taloudellisuutta. Poliitikkojen rooli pitää rajoittaa alkuperäiseen: puitteista päättämiseen, kehityksen suuntaukseen, laadun tarkkailuun ja seurantaan. Muilta osin on lääkäreiden johdettava ammatillisen taitonsa mukaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030