1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Biopankkien toimintaa yhtenäistetään
Ajan­kohtai­sta

Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Biopankkien toimintaa yhtenäistetään Kuva 1 / 1 Kuva: panthermedia

Biopankkilain (688/2012) kokonaisuudistusta jatketaan. Lakiehdotuksen jatkovalmistelussa on huomioitu lausuntokierroksella keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettuja lausunnonantajien näkemyksiä ja kehitetty esitystä asiantuntijanäkemysten pohjalta.

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät täsmennykset ja muutokset.

Myös biopankkilaki, toisiolaki, asiakastietolaki sekä valmisteilla oleva genomilaki sovitetaan yhteen.

Kymmenen rekisteröityä biopankkia

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen rekisteröityä biopankkia. Sairaanhoitopiirit ja yliopistot perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB -nimisen yhteisen palveluyksikön. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki sairaalabiopankit ja THL Biopankki.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea biopankkien toimintaa yhtenäistämällä niiden toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosesseja. Biopankit jatkavat ydintoimintaansa, eli näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen käsittelyä tutkimuksen tukemiseksi, mutta osuuskunnan avulla biopankkien aineistot ovat keskitetysti saavutettavissa esimerkiksi Fingenious-palvelun kautta.

Lue myös

Biopankit toimivat Suomessa sairaanhoitopiirien, yliopistojen, THL:n, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun, Hematologisen rekisterin ja Terveystalon yhteydessä.

Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa tiukasti säänneltyä ja valvottua. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä, joka on perustettu tiedottamista ja avoimuuden lisäämistä varten biopankkitoiminnassa. Vuoden 2020 alusta ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Korona ei näytä vaikuttavan kandien kesätöihin

Simo Nuuttilan mukaan on huolestuttavaa, että viime kesänä kesätöitä peruutettiin lyhyellä varoitusajalla.

Ajassa
Kesätyö lähenee

Rebecca Suomi menee kesätöihin Seinäjoen keskus­sairaalan yhteispäivystykseen.

Liitossa
Muista nämä kesätöissä

Muistilistan ovat koonneet Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto.

Ajassa
Lääkäriliitto vaatii johdonmukaisuutta tieteen rahoitukseen

Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovuttaisiin.

Ajassa
Saila Suominen valmistuu lääkäriksi 53-vuotiaana

Kevään työt OYS:n lastenpsykiatrialla ­vaihtuvat ensi syksynä terveyskeskuslääkärin tehtäviin Kokkolassa.

Ajassa
”Kaikki saatiin kuitenkin suoritettua”

Opetuksen varadekaani Eriika Savontaus ja toista vuotta lääkäriksi opiskeleva Ronja Vaarama Turun yliopistosta keskustelivat korona-ajan opinnoista.