1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Biopankkien toimintaa yhtenäistetään
Ajan­kohtai­sta

Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Biopankkien toimintaa yhtenäistetään Kuva 1 / 1 Kuva: panthermedia

Biopankkilain (688/2012) kokonaisuudistusta jatketaan. Lakiehdotuksen jatkovalmistelussa on huomioitu lausuntokierroksella keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriölle toimitettuja lausunnonantajien näkemyksiä ja kehitetty esitystä asiantuntijanäkemysten pohjalta.

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät täsmennykset ja muutokset.

Myös biopankkilaki, toisiolaki, asiakastietolaki sekä valmisteilla oleva genomilaki sovitetaan yhteen.

Kymmenen rekisteröityä biopankkia

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen rekisteröityä biopankkia. Sairaanhoitopiirit ja yliopistot perustivat vuonna 2017 Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB -nimisen yhteisen palveluyksikön. Osuuskunnan jäseniä ovat kaikki sairaalabiopankit ja THL Biopankki.

Osuuskunnan tehtävänä on tukea biopankkien toimintaa yhtenäistämällä niiden toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosesseja. Biopankit jatkavat ydintoimintaansa, eli näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen käsittelyä tutkimuksen tukemiseksi, mutta osuuskunnan avulla biopankkien aineistot ovat keskitetysti saavutettavissa esimerkiksi Fingenious-palvelun kautta.

Lue myös

Biopankit toimivat Suomessa sairaanhoitopiirien, yliopistojen, THL:n, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun, Hematologisen rekisterin ja Terveystalon yhteydessä.

Biopankkien perustaminen ja toiminta on Suomessa tiukasti säänneltyä ja valvottua. Valvira ohjaa ja valvoo biopankkitoimintaa sekä ylläpitää valtakunnallista biopankkirekisteriä, joka on perustettu tiedottamista ja avoimuuden lisäämistä varten biopankkitoiminnassa. Vuoden 2020 alusta ohjaus- ja valvontatehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.