1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Biosimilaarien käyttöönotto takkuaa
Ajan­kohtai­sta

Biosimilaarien käyttöönotto takkuaa

Vain puolet lääkäreistä aloittaa biosimilaarin ensimmäisenä biologisena lääkehoitona.

Biosimilaarien käyttöönotto takkuaa Kuva 1 / 1

Vain puolet lääkäreistä aloittaa biosimilaarin ensimmäisenä biologisena lääkehoitona tai vaihtaa potilaan aiemman biologisen lääkehoidon biosimilaariin, ilmeni Fimean tutkimuksessa.

Tämä siitä huolimatta, että biologisia lääkkeitä määräävät lääkärit suhtautuvat biosimilaarien käyttöönottoon pääosin positiivisesti. Suurin osa pitää biologisia alkuperäislääkkeitä ja biosimilaareja samanarvoisina.

Biosimilaarien käyttöönottoa estäviä tekijöitä olivat lääkäreiden henkilökohtaiset mielipiteet ja toive lääkkeenmääräämisautonomiasta, potilaan toive käyttää alkuperäisvalmistetta sekä biosimilaarien korkea hinta, vaikka ne olisivatkin edullisempia kuin alkuperäisvalmisteet.

Tutkimuksen mukaan biosimilaarien käytön lisäämistä edistäisivät tiedon jakaminen, yhteiset käytännöt ja toimintatavat. Asiaa voi edistää myös teknisten ratkaisujen avulla.

Tutkijat haastattelivat lääkäreitä

Fimean tutkimuksessa haastateltiin 40:tä kliinistä työtä tekevää lääkäriä.

Yksi perusterveydenhuollossa työskentelevä diabeteslääkäri kertoi, että määrää alkuperäisvalmistetta ja biosimilaaria vuorotellen, jos niiden hinta on asettunut samalle tasolle

– Minusta se on reilua näin, hän kuvaa.

Joillakin lääkäreillä ei ollut juurikaan kokemusta biosimilaareista.

– Itse en muista, että olisin näistä itse pistettävistä valmisteista vielä vaihtanut, tai aloittanut kenellekään biosimilaaria, kertoi keskussairaalassa työskentelevä reumatologi.

Jotkut kuvasivat siirtyvänsä ripeästi biosimilaarien määräämiseen, mutta aina se ei ole helppoa.

Lue myös

– Vaihtaminen teetti meille valtavasti työtä, ylimääräisiä soittokontrolleja ja joillakin potilailla käyntikontrolleja, sanoi yliopistosairaalassa työskentelevä diabeteslääkäri.

Biosimilaari lisää hintakilpailua

Biosimilaari on biologinen lääke, joka on kehitetty samankaltaiseksi ja vertailukelpoiseksi biologisen alkuperäislääkkeen kanssa. Biosimilaarien käyttöönotto lisää hintakilpailua.

Biologisten lääkkeiden käyttö on yleistynyt monien sairauksien, kuten reuma- ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa viimeisen vuosikymmenen aikana.

Biologiset lääkkeet ovat tyypillisesti kalliita. Vuonna 2017 kymmenen euromääräisesti myydyimmän lääkevalmisteen joukossa Suomessa oli kahdeksan biologista lääkettä.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.