1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä
Ajan­kohtai­sta

D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä

Kuopiolaistutkimus vahvistaa viime vuosina voimakkaasti lisääntynyttä tutkimustietoa D-vitamiinin puutteen yhteydestä kroonisten sairauksien riskiin.

D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä Kuva 1 / 1

Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa tutkittiin seerumin D-vitamiinipitoisuus yli tuhannelta 53–73-vuotiaalta mieheltä ja naiselta, joilla ei ollut sydän- ja verisuonitauteja tai syöpiä tutkimuksen alussa. Heitä seurattiin noin 9 vuoden ajan.

Tutkittavista 65 %:lla seerumin kalsidiolipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota on yleisesti alettu pitää D-vitamiinipuutoksen rajana. Vuodenaikaisvaihtelu oli myös suurta, vain heinä- ja elokuussa verinäytteen antaneilla keskimääräinen kalsidiolipitoisuus ylitti 50 nmol/l. Kesän jälkeen keskimääräiset pitoisuudet myös laskivat voimakkaasti jo parissa kuukaudessa.

Tutkimuksen seurannan aikana 87 tutkittavaa kuoli. Kun tutkimusjoukko jaettiin kolmeen ryhmään seerumin kalsidiolipitoisuuden mukaan, alimpaan ryhmään kuuluvilla tutkittavilla oli noin kaksinkertainen riski kuolla seurannan aikana verrattuna niihin, jotka kuuluivat ylimpään ryhmään.

Itä-Suomen yliopistossa on suunnitteilla laaja tutkimus D-vitamiinilisän vaikutuksista muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja syöpien ilmaantumiseen.

Tutkimus on julkaistu European Journal of Nutrition -lehden verkkoversiossa lokakuussa.

Kuva: Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Fimea julkaisi arvion remdesiviiristä

Remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla, lisähappea tarvitsevilla potilailla.

Ajassa
Kesä ei tuonut lääkettä koronaan

Diagnostiikka ja jäljitys toimivat ripeämmin kuin epidemian alussa.

Ajassa
Huoltovarmuuskeskus hankkii lisää suojavarusteita

Koronavirustartuntojen määrän kasvuun valmistaudutaan nyt monin tavoin.

Ajassa
Koronatestikapasiteettia nostetaan huomattavasti

Koronavilkun käyttöönotto lisää testaustarvetta, sanoi kansliapäällikkö Kirsi Varhila tilannekatsauksessa.

Ajassa
PALKO julkaisi suosituksia

Kesällä julkaistiin seitsemän uutta suositusta julkisen terveydenhuollon piiriin kuuluvista palveluista.