1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä
Ajan­kohtai­sta

D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä

Kuopiolaistutkimus vahvistaa viime vuosina voimakkaasti lisääntynyttä tutkimustietoa D-vitamiinin puutteen yhteydestä kroonisten sairauksien riskiin.

D-vitamiinin puutos saattaa lisätä ennenaikaisen kuoleman riskiä Kuva 1 / 1

Itä-Suomen yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa tutkittiin seerumin D-vitamiinipitoisuus yli tuhannelta 53–73-vuotiaalta mieheltä ja naiselta, joilla ei ollut sydän- ja verisuonitauteja tai syöpiä tutkimuksen alussa. Heitä seurattiin noin 9 vuoden ajan.

Tutkittavista 65 %:lla seerumin kalsidiolipitoisuus oli alle 50 nmol/l, jota on yleisesti alettu pitää D-vitamiinipuutoksen rajana. Vuodenaikaisvaihtelu oli myös suurta, vain heinä- ja elokuussa verinäytteen antaneilla keskimääräinen kalsidiolipitoisuus ylitti 50 nmol/l. Kesän jälkeen keskimääräiset pitoisuudet myös laskivat voimakkaasti jo parissa kuukaudessa.

Tutkimuksen seurannan aikana 87 tutkittavaa kuoli. Kun tutkimusjoukko jaettiin kolmeen ryhmään seerumin kalsidiolipitoisuuden mukaan, alimpaan ryhmään kuuluvilla tutkittavilla oli noin kaksinkertainen riski kuolla seurannan aikana verrattuna niihin, jotka kuuluivat ylimpään ryhmään.

Itä-Suomen yliopistossa on suunnitteilla laaja tutkimus D-vitamiinilisän vaikutuksista muun muassa sydän- ja verisuonitautien ja syöpien ilmaantumiseen.

Tutkimus on julkaistu European Journal of Nutrition -lehden verkkoversiossa lokakuussa.

Kuva: Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.