Ajan­kohtai­sta 32/1995 vsk 50 s. 3479

Depressio-tutkimukseen EU-rahoitusta

STAKESin Mieli maasta! -projekti on mukana toteuttamassa kuuden Euroopan maan yhteistä depressiotutkimusta, johon EU:n Biomed 2 -tutkimusohjelma on myöntänyt yhteensä 3 miljoonan markan rahoituksen. Tutkimuksella on tarkoitus selvittää depression esiintyvyyttä kaupunki- ja maaseutuoloissa sekä depression ennustetta ja mm. ehkäisyohjelmien vaikutusta siihen, erityisesti varhaisen hoidon mahdollisuuksia. Tutkimuksessa vertaillaan myös masennuksen ilmenemistä eri maissa.

Suomessa tutkimusalueita ovat Turku ja eräät Varsinais-Suomen maalaiskunnat. Tutkimus on tarkoitus saada käyntiin ensi vuoden alkupuolella. Aluksi lähetetään satunnaisesti valittavalle 3 000 henkilön otokselle postikysely masennuksen seulontaa varten. Sen jälkeen tutkittavat haastatellaan tarkemman diagnoosin selvittämiseksi ja osalle masentuneiksi todetuista järjestetään henkilökohtainen masennuksen ehkäisyohjelma, joka painottaa elämänhallinnan ja ongelmanratkaisun keinojen opettelua.

Tutkimusta koordinoi englantilainen Liverpoolin yliopisto, ja mukana ovat myös Dublin Irlannissa, Nijmegen Hollannissa, Oslo Norjassa ja Santander Espanjassa.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030