Ajan­kohtai­sta 31/1995 vsk 50 s. 3342

Ehkäisytablettien riskit puhuttavat

Erkki Palva

Hiljattain valmistui WHO:n koordinoima seitsemän vuotta kestänyt tutkimus, jossa ehkäisyvalmisteiden haittoja on tutkittu 17 maassa. Samaan aikaan on valmistunut kaksi muuta samaa aihepiiriä käsitellyttä tutkimusta, jotka antavat uutta tietoa ehkäisytabletteihin liittyvien laskimotukosten ja aivoverenkiertohäiriöiden yleisyydestä. Tutkimusten mukaan desogestreeliä tai gestodeeniä sisältävien valmisteiden käyttäjillä näyttäisi olevan noin kaksinkertainen riski saada laskimotukoksia kuin levonorgestreelia sisältäviä valmisteita käyttävillä. Toisaalta aivohalvausriskissä ei ollut eroja valmisteiden välillä. Alustavat tiedot näistä tutkimustuloksista tulivat julkisuuteen vaiheessa, jossa osa näistä tutkimuksista oli vasta jätetty julkaistaviksi, ja osassa tulosten tarkempi analysointi on vielä kesken.

Ainakin WHO:n tutkimusten alustavien tulosten on nähty sisältävän runsaasti ongelmia. Näyttää siltä, että tässä tapaus-verrokkitutkimuksessa "uusia" ehkäisytabletteja olisi määrätty suhteessa enemmän tromboembolisia riskejä omaaville naisille, mikä voisi selittää riskieroa. Annos-vastesuhde estrogeenikomponentin osalta menee myös nurinpäin, mikä sekin herättää kysymyksen, että ilmiö johtuisikin sekoittavista tekijöistä.

Tällainen keskeneräisiin tutkimuksiin kurkistaminen ja tulosten raottaminen on nyt aiheuttanut sekavan tilanteen. Englannin viranomaiset ovat heti reagoineet voimakkaasti ja suositelleet desogestreelin ja gestodeenin jättämistä toisen linjan vaihtoehdoiksi vain niille, joille levonorgestreeliä sisältävät valmisteet eivät sovi. Suomessa samoin kuin muualla Euroopassa on jääty odottamaan tutkimustulosten tarkempaa läpikäyntiä, jotta kaikkien tutkimuksissa paljastuneiden riskien ja hyötyjen kokonaisuus voitaisiin ensin rauhassa arvioida.

Ehkäisytablettien käyttäjiä on Suomessa tukkumyyntitilastojen perusteella arvioituna noin 220 000; käyttö on viime vuosina pysynyt samansuuruisena. Valtaosa käyttäjistä, 165 000 naista käyttää valmisteita, jotka sisältävät estrogeenin lisäksi desogestreeliä tai gestodeenia. Näiden valmistetyyppien käyttö on ollut kasvussa muiden valmisteiden käytön samalla vähetessä.

Lue myös

Suomessa on haittavaikutusrekisteriin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ilmoitettu 89 tapausta ehkäisytabletteihin liittyvistä laskimotukoksista, keuhkoembolioista ja aivoverenkierron häiriöistä; kahdeksassa tapauksessa potilas on kuollut. Ilmoitusmäärät ovat jakautuneet kulloisenkin käytön mukaan, eikä rekisterin aineistosta saa selkeää kuvaa eri valmistetyyppien riskien eroista. Myös muissa maissa on todettu, että haittavaikutusten spontaaniin ilmoittamiseen perustuvin menetelmin ei voida verrata eri ehkäisyvalmisteiden turvallisuutta.

Jos tutkimuksista saadut ennakkotiedot osoittautuvat tarkemmassakin analyysissä paikkansapitäviksi tromboembolisten tapahtumien suhteen, se merkitsee koko maan mittakaavassa sitä, että Suomessa tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä ehkäisyvalmisteen vaihdolla estettävissä olevaa laskimotukosta ja yksi näihin liittyvä kuolemantapaus 3-4 vuotta kohti. Toisaalta on viitteitä siitä, että desogestreeli- ja gestodeenivalmisteet saattavat olla levonorgestreelia tuvallisempia sydäninfarktin suhteen, mikä voisi tasapainottaa riskit. Näin ollen vielä ei voi kenellekään suositella ehkäisyvalmisteen vaihtoa näiden uusien tulosten perusteella.

Tapahtunut muistuttaa taas kerran vanhasta suomalaisesta totuudesta, ettei keskeneräistä työtä pidä näyttää hulluille eikä herroille.

Erkki Palva

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030