1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Ei-hormonaalisia hoitovaihtoehtoja kuumiin aaltoihin
Ajan­kohtai­sta

Ei-hormonaalisia hoitovaihtoehtoja kuumiin aaltoihin

Journal of Clinical Oncologyssa julkaistut tutkimukset kertovat akupunktion ja pregabaliinin helpottavan vaihdevuosioireita tehokkaasti ja vähäisin sivuvaikutuksin. Ei-hormonaaliset hoitomuodot soveltuvat erityisesti rintasyöpäpotilaille.

Ei-hormonaalisia hoitovaihtoehtoja kuumiin aaltoihin Kuva 1 / 1

Hormoniriippuvaista rintasyöpää sairastavien naisten vaihdevuosioireiden helpottamiseen ei voida käyttää estrogeeniä. Syövän hoitoon käytettävä hormonaalinen lääkitys myös usein lisää oireita ja aiheuttaa niitä myös nuorille naisille.

Noin puolet rintasyöpäpotilaista kokee tarvitsevansa lääkitystä kuumiin aaltoihin, yöhikoiluun ja muihin vaihdevuosioireisiin. Niitä on hoidettu serotoniinin tai noradrenaliinin pitoisuuksiin vaikuttavilla masennuslääkkeillä, kuten venlafaksiinilla, sekä neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoitoon käytettävällä gabapentiinillä.

Journal of Clinical Oncologyssa julkaistut tutkimukset rohkaisevat käyttämään akupunktiota tai pregabaliinia rintasyöpäpotilaiden kuumien aaltojen vähentämiseen.

Akupunktiosta pitkäkestoinen vaikutus

Akupunktio tarjoaa lääkkeettömän vaihtoehdon vaihdevuosioireiden lievittämiseen. Lisäetuna on sivuvaikutuksien puuttuminen.

Tutkimuksessa verrattiin akupunktion ja venlafaksiinin vaikutuksia kuumiin aaltoihin. 50 antiestrogeenilääkitystä saavaa rintasyöpäpotilasta jaettiin satunnaisesti kahteen samankokoiseen ryhmään, joista toinen sai akupunktiota ja toinen venlafaksiinilääkitystä 12 viikon ajan.

Akupunktiohoitoa annettiin kahdesti viikossa ensimmäisten neljän viikon ajan ja jatkossa kerran viikossa. Venlafaksiinia annosteltiin suun kautta 37,5 mg:n päiväannostuksella viikon ajan, minkä jälkeen jatkettiin 75 mg:n päiväannostuksella. Hoidon terveysvaikutuksia seurattiin vuoden ajan.

Akupunktio tepsi kuumiin aaltoihin vähintään yhtä hyvin kuin venlafaksiini. Akupunktion vaikutus oli lisäksi pitkäaikaisempi. Akupunktio ei todennäköisesti myöskään heikennä antiestrogeenien tehoa, kuten serotoniinin pitoisuuksiin vaikuttavat masennuslääkkeet saattavat tehdä.

Hyvä teho ja vähäiset sivuvaikutukset pienellä pregabaliiniannostuksella

Pregabaliini on toimintamekanismiltaan samankaltainen yhdiste kuin gabapentiini, joka on jo käytössä kuumien aaltojen hoidossa. Pregabaliinin etuna on, että lääkettä voidaan ottaa kaksi kertaa päivässä, toisin kuin gabapentiiniä, jota yleensä otetaan kolmesti päivässä.

Pregabaliinin vaikutusta kuumiin aaltoihin testattiin satunnaistetussa tutkimuksessa. 207 vaihdevuosioireista kärsivää naista jaettiin kolmeen samankokoiseen ryhmään. Kaksi ryhmää sai pregabaliinia eri annostuksilla (75 mg ja 150 mg) ja kolmas ryhmä lumelääkettä. Kuumien aaltojen esiintymistä seurattiin naisten pitämien päiväkirjojen perusteella kuuden viikon ajan.

Pregabaliinia saaneet naiset kokivat vähemmän kuumia aaltoja kuin lumelääkettä saaneet. Pienemmällä annostuksella saatiin samanveroinen hyöty kuin isommalla. Tutkijat arvioivat tutkimusten välisen vertailun perusteella, että pregabaliinin vaikutus on samankaltainen kuin gabapentiinillä.

Pregabaliiniin liitettyjä sivuvaikutuksia ovat painonnousu, uneliaisuus, huimaus, koordinaatio-ongelmat, keskittymisvaikeudet ja näköhäiriöt, mutta pienemmällä annostuksella vaikutukset eivät poikenneet merkitsevästi lumelääkettä saaneiden kokemista oireista.

Tiina Lautala
Kuva: Barbara Helgason / Pixmac

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Olli Vapalahti: Uudessa virusvariantissa on huolestuttavia piirteitä

Vielä ei voi päätellä, miten hyvin eteläisessä Afrikassa havaittu variantti leviää erilaisissa olosuhteissa.

Tiedepääkirjoitus
Eteisvärinää löytyy, jos sitä haetaan – mutta mikä on terveyshyöty?

Eteisvärinän seulonnan terveyshyödyt ovat vielä osoittamatta, kirjoittavat Mika Lehto ja Juhani Airaksinen.

Kolumni
Tunnustan

Taide selviää kaikesta, jopa somesta, vaikka fiktion voisi jo julistaa kuolleeksi, kirjoittaa Roope Sarvilinna.

Ajassa
THL kehottaa välttämään matkustamista eteläiseen Afrikkaan

Kyseessä on varotoimi uuden koronavirusvariantin varalta.

Tieteessä
Lupaavia lääke-ehdokkaita suolen mikrobiston suojaksi antibiooteilta

Tarkempi analyysi anti­bioottien tehosta suolistobakteereihin on tähän asti puuttunut.

Tieteessä
Hyödyttääkö geenimuutosten seulonta oireettomassa neutropeniassa?

Geenitutkimuksella yritettiin selvittää, onko tila oikeasti harmiton.