Ajan­kohtai­sta 35/1995 vsk 50 s. 3836

Elintenluovutustestamentti 13 %:lla suomalaisista

Suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti elintenluovutukseen. Lähes tuhannen hengen haastattelututkimus osoitti, että 83 % vastaajista tosiaan tunsi elintenluovutustestamentin ja 13 %:lla oli itsellään allekirjoitettu testamenttikortti. Kaikkiaan 71 % vastaajista suhtautui elinten luovutukseen myönteisesti, ja ilmoitti olevansa valmis siihen, että omia elimiä siirrettäisiin kuoleman jälkeen toiselle.

Suomalaisten tietoja elintenluovutustestamentista on selvityttänyt galluptutkimuksella Munuais- ja siirtopotilaiden Liitto.

Vastaajista 8 % ei tuntenut elintenluovutustestamenttia lainkaan, ja 9 % luuli tuntevansa, mutta tarkistuskysymys osoitti heidän erehtyneen. Testamentin tunsi 86 % naisista ja 79 % miehistä. Naisten asenteet olivat vielä myönteisempiä kuin miesten, ja 16 %:lla naisista oli allekirjoitettu testamenttikortti. Miehistä kortin oli allekirjoittanut 9 %. Korttiin suhtautuivat kielteisimmin maatalousyrittäjät, joista 51 % oli valmis luovuttamaan elimiään. Toimihenkilöistä luovutukseen olisi valmis 83 %, ja 17 %:lla olikin allekirjoitettu testamenttikortti.

Kun vastaajilta, jotka eivät halunneet luovuttaa elimiään, kysyttiin perusteluja, 29 % arveli joko olevansa liian vanha tai että hänen elimensä eivät kelpaa. Vajaa viidennes halusi olla täydellinen tai tulla haudatuksi kokonaisena.

Elinten luovutukseen valmiista noin neljännes perusteli näkemystään mm. sillä, että näin voi pelastaa toisen ihmisen hengen tai terveyden. Toinen yleinen perustelu oli elimien tarpeettomuus kuoleman jälkeen. Viidesosa vastasi haluavansa auttaa lähimmäistä.

Lue myös

Sarveiskalvoja on Suomessa siirretty jo 1940-luvulla. Ensimmäinen munuaisensiirto tehtiin Suomessa vuonna 1964, ja siirtoja on tehty jo yli 3 170. Maksansiirrot aloitettiin vuonna 1982, ja niitä on tehty lähes 220. Sydämensiirtoja on vuodesta 1985 lähtien tehty 207, keuhkosiirtoja 31 ja sydän-keuhkosiirtoja 12.

Tänä vuonna on käynnistynyt usean vammaisjärjestön yhteinen elintenluovutus-viestintäprojekti, jolla yritetään lisätä tietoa elintenluovutustestamentista ja elintensiirtotoiminnasta, niin että myös luovutettavia elimiä saataisiin enemmän. Elintenluovutustestamentteja on ollut jaossa vuodesta 1975, ja niitä lasketaan jaetun yli miljoona kappaletta. Testamenttikortteja voi tilata maksutta Suomen Lääkäriliitosta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030