Lehti 32: Ajan­kohtai­sta 32/1996 vsk 51 s. 3405

Elintestamentin tekeminen helpottuu

Viisi kansanterveysjärjestöä on aloittanut kampanjan, jolla pyritään saamaan yhä useampi tekemään elintestamentti. Sen on jo tehnyt noin 13 % kansalaisista, mutta lisää tarvitaan. Elintestamenttikortin saa nyt apteekeista, terveyskeskuksista ja työterveysasemilta. Se on pankkikortin kokoinen ja allekirjoitettuna juridisesti pätevä, eikä edellytä omaisten suostumusta elinten luovutukseen kuoleman jälkeen. Testamentin tehtyään henkilöa kehotetaan kertomaan asiasta lähipiirilleen, että tarvittaessa osataan toimia oikein. Siirrettävien elinten luovuttaja on aivokuollut henkilö. Valtaosa siirteistä saadaan aivoverenvuotoon kuolleilta tai liikenneonnettomuudessa menehtyneiltä.

Elinsiirron vastaanottaa potilas, jolle se on ainoa mahdollisuus terveyden palauttamiseksi. Siirrettävistä elimistä on huutava pula ja vuosittain kuolee noin 10-15 ihmistä odottaessaan sopivaa siirrettä. Kaikkiaan maassamme tehdään noin 200-250 elinsiirtoa vuosittain. Munuaisen siirroista on kokemusta jo 1960-luvulta lähtien ja niitä tehdään nykyisinkin eniten. Maksan ja sydämen siirrot aloitettiin 1980-luvulla ja niitä tehdään 50-60 vuosittain. Keuhkon ja sydän-keuhkon siirtoja tehdään vain muutama. Onnistunut elinsiirto palauttaa potilaan täyden toimintakyvyn. Pääosa potilaista on työikäisiä ihmisiä, jotka voivat palata takaisin työelämään tai opintojen pariin. Elinsiirto on siten myös yhteiskunnalle edullinen hoitomuoto. Vuoden kuluttua siirrosta lähes 90 % siirteistä toimii. On potilaita, jotka ovat eläneet jopa kaksikymmentä vuotta siirrännäisensä varassa.

Kampanjasa mukana olevat järjestöt ovat Munuais- ja Siirtopotilaiden Liitto, Keuhkovammaliitto, Näkövammaisten Keskusliitto, Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydäntautiliitto.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030