Ajan­kohtai­sta

Ensimmäinen kansallinen strategia kokoaa munuaispotilaan hoitosuositukset

Oikeat hoitoratkaisut tukevat munuaispotilasta ja säästävät yhteiskunnan varoja, kertoo Suomen Nefrologiyhdistys ry.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Kansallisessa strategiassa olevilla hoitosuosituksilla pyritään parantamaan vaikean munuaistaudin aikaista tunnistamista ja hoitoa ja ohjaamaan entistä enemmän potilaita kotidialyysiin ja munuaisensiirtoon.

Oikeilla hoitoratkaisuilla voidaan sekä parantaa potilaan elämänlaatua ja eliniän ennustetta että vähentää hoidosta aiheutuvia yhteiskunnallisia kustannuksia.

Suomen Nefrologiyhdistys muistuttaa, että on myös varmistettava hyvä hoito potilaille, joille sopii parhaiten oireenmukainen hoito ilman dialyysiä ja elinsiirtoa.

Muutoksia tarvitaan

Hoitokäytännöissä on eri puolilla maata suuria eroja. Hoitokäytäntöjä tuleekin yhdenmukaistaa.

Oireenmukaista hoitoa saavien potilaiden hoitoketjuihin tarvitaan selkeää hoitovastuun määrittelyä. Potilaiden opastus ja tutkimukset aiheuttavat paineita erikoissairaanhoidossa. Potilaalle taas kotidialyysistä aiheutuvat kulut ovat kohtuuttomat sairaalahoitoihin verrattuna.

Huomio digitaalisten ratkaisujen käyttöön

Strategiassa esitetään selkeä hoitopolku perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Siinä myös korostetaan korvaushoidon ja oireenmukaisen hoidon päätösten kirjaamista ja niihin liittyvien sähköisten seurantajärjestelmien kehittämistä.

Päämääränä on potilaskeskeinen toiminta, jossa potilasta ja hänen läheisiään informoidaan hyvissä ajoin ja hoitoratkaisut tehdään yhdessä asiantuntijoiden avustamana. Tätä varten tulee parantaa jo olemassa olevien digitaalisten ratkaisujen käyttöä.

Hoitopolun onnistumisella on erittäin suuri merkitys potilaan hyvinvoinnille ja elämänlaadulle. Ratkaisut vaikuttavat suuresti myös sairaanhoidon kustannuksiin.

Suomen munuaistautirekisterin toimintaa kehitettävä

Tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa kotidialyysissä olevien määrä ja ohjata mahdollisimman moni munuaisensiirtoon nykyistä aikaisemmin vuoteen 2025 mennessä. Tähän pyritään korostamalla potilaiden seurantaa ja suunnitelmallista korvaushoidon aloitusta. Samalla kehitetään oireenmukaista hoitoa ja siihen liittyvää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Lue myös

Tätä varten on kehitettävä Suomen munuaistautirekisterin toimintaa ja varmistettava sen rahoitus Suomen Nefrologiyhdistyksen mukaan. Strategian toteutumista seuraamaan perustetaan moniammatillinen työryhmä. Yhdistyksen mielestä tärkeää on myös strategian huomiointi ja sen tulosten seuranta tulevilla SOTE-hyvinvointi ja yhteistyöalueilla.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030