Lehti 29: Ajan­kohtai­sta 29/1998 vsk 53 s. 3276

Ensimmäinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta on asetettu

Valtioneuvosto on ensimmäistä kertaa asettanut valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on terveydenhuollon etiikan dosentti Martti Lindqvist ja varapuheenjohtajana arkkiatri Risto Pelkonen. Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä terveydenhuoltoon ja potilaan asemaan liittyviä eettisiä kysymyksiä periaatteelliselta kannalta ja antaa niistä suosituksia.

Neuvottelukunta antaa asiantuntija-apua terveydenhuoltoa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä. Lisäksi se kerää ja välittää terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä koskevaa tietoa mm. julkaisuin.

Palvelujen käyttäjiä neuvottelukunnassa edustavat eläkeläinen Sinikka Lylys (varajäsenenään eläkeläinen Kaisa-Sisko Määttä) ja Helsingin kaupungin sosiaalityöntekijä Tarja Sipponen (varajäsenenään kotiäiti Sirkka Puolanne). Palvelujen järjestäjiä edustavat Rovaniemen sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Oinaala (ylilääkäri Pirjo Pyöriä Helsingin Lääkärikeskus) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Tapio Tervo (perusturvan toimitusjohtaja Erkki Torppa, Hämeenlinnan kaupunki).

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä edustavat Lappeenrannan sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Metso (erikoislääkäri Ritva Valasvaara TYKS), ylilääkäri Helena Kääriäinen Väestöliiton perinnöllisyysklinikasta (sosiaalihammaslääketieteen professori Hannu Hausen Oulun yliopistosta), apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequieros sosiaali- ja terveysministeriöstä (ylilääkäri Vuokko Rauhala Keski-Suomen keskussairaalasta), eläkeläinen, entinen TAYS:n psykiatrian klinikan apulaisylilääkäri Erik Anttinen (psykologi Olavi Lindfors HYKS-säätiöstä) sekä hallintoylijohtaja Kaija Nojonen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä (tutkimus- ja kehittämistyön suunnittelija Aira Pihlainen Helsingin ammattikorkeakoulusta).

Eettistä tutkimusta edustaa assistentti Pekka Louhiala Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselta varajäsenenään professori Juhani Pietarinen Turun yliopiston käytännöllisen filosofian laitokselta.

Lue myös

Oikeustieteen edustajia ovat rikosoikeuden professori Raimo Lahti Helsingin yliopistosta (professori Martin Scheinin Åbo Akademista) ja hallintoneuvos Marita Liljeström korkeimmasta hallinto-oikeudesta (tuomari Raimo Pekkanen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta).

Terveystieteen edustaja on tutkimusjohtaja Anneli Sarvimäki Kuntokallion vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskuksesta varajäsenenään Hämeenlinnan kaupungin sosiaalityöntekijä Outi Viitaharju.

Vakaumuksellisten kysymysten edustajana on sairaalapastori Sirkku Eho Lapin keskussairaalasta varajäsenenään metropoliitta Leo Helsingin ortodoksisesta hiippakunnasta.

Neuvottelukunnassa on neljä kansanedustajaa: Paula Kokkonen (varajäsenenä Pirjo-Riitta Antvuori), Maija Rask (Jorma Kukkonen), Anne Huotari (Pehr Löv) sekä Liisa Hyssälä (Ulla Anttila).

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030