Ajan­kohtai­sta

Entä jos ERICA vie harhaan?

Hätäkeskuksissa otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä.

Hertta Vierula
Kuvituskuva 1

Suomessa ollaan juuri ottamassa käyttöön uutta ERICA-hätäkeskustietojärjestelmää. Uusi tietojärjestelmä ohjaa hätäpuheluja valtakunnallisesti. Ohjaus tapahtuu edelleen ensisijaisesti soittajaa lähinnä olevaan hätäkeskukseen, mutta jos tämä hätäkeskus on ruuhkaantunut tai ei muusta syystä kykene vastaamaan, etsitään vapaa hätäkeskuspäivystäjä muista Hätäkeskuslaitoksen toimipisteistä.

Tällä hetkellä hätäkeskuspäivystäjä tekee riskinarvion eri viranomaisten ohjeisiin perustuen. Terveystoimen riskinarvio tehdään STM:n ohjeen mukaan. ERICA:ssa viranomaisten ohjeet on integroitu osaksi järjestelmää ja riskinarviotyökalu ohjaa hätäkeskuspäivystäjää. Järjestelmän toivotaan tuovan näin tasalaatuisuutta puhelujen käsittelyyn.

Palomiesliiton johtaja Kim Nikula on huolissaan automatisoidusta riskiarvioinnista. Hän kirjoittaa blogikirjoituksessaan, että "päivystäjän on vietävä puhelu loppuun sillä uralla, minkä ERICA valitsee soittajan vastausten perusteella".

Nikula kysyy, siirretäänkö ERICA:n myötä julkista valtaa hätäkeskuspäivystäjältä tietojärjestelmälle. Entä jos ERICA:n valitsema ura johtaa harhaan, eikä hädässä oleva saa sitä apua, mitä hän tarvitsisi? Kuka silloin on vastuussa?

Hätäkeskuslaitos: Vastuukysymykset eivät muutu

Hätäkeskuslaitos on tarttunut näihin huoliin perjantaina julkaistussa uutisessaan.

– Mikäli ERICA:ssa ohjeita noudattamalla päädytään virheelliseen lopputulokseen, on ohjeiden antajan harkittava niiden sisällön asianmukaisuutta ja muutostarpeita, Erican hankejohtaja Mika Lamu toteaa uutisen mukaan.

Hänen mukaansa tietojärjestelmä ei estä päivystäjää etenemästä kysymyksissä eteenpäin. Järjestelmä ei myöskään estä palaamasta takaisin päin. Jos riskianalyysikokonaisuus on väärä, käyttäjä voi vaihtaa sen itse oikeaan.

Hätäkeskuslaitoksen mukaan vastuukysymykset eivät uuden järjestelmän myötä muutu. Laitoksen lakimiehen Noora Jokelan mukaan virkamiehellä on aina oikeus käyttää kokonaisharkintaa, jollei ohjeista saada selkeää tai yksiselitteistä vastausta tilanteen käsittelyyn.

Lue myös

– Hätäkeskuspäivystäjän kohdalla harkintavalta perustuu hätäilmoituksen tekijältä tai muutoin saatujen tietojen sekä erilaisissa hätäilmoituksen käsittelyä koskevissa ohjeissa olevien kriteeristöjen tulkintaan kokonaisuutena, Jokela sanoo uutisessa.

Uutisessa todetaan myös, että hätäkeskusten toimintakulttuuri muuttuu järjestelmän myötä. Viranomaisten uusittujen riskinarvio-ohjeiden keskinäisriippuvuuksista ja toimivuudesta ei ole vielä saatu kokemuksia.

– Kun järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissamme, saamme kattavasti kokemuksia eri puolilta Suomea. Tulevina vuosina joudutaan varmasti tekemään vielä erilaisia päivityksiä. Samalla tavalla joudumme arvioimaan säännöllisesti hälytysohjeiden sisältöä, kuten tähänkin asti on tehty nykyisen järjestelmän ollessa käytössä, Lamu summaa.

Kuva: Hätäkeskuslaitos

Kirjoittajat

Hertta Vierula

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030