Lehti 47: Ajan­kohtai­sta 47/2021 vsk 76 s. 2761

Epäasialliset palautteet lähetteisiin kuormittavat terveyskeskuslääkäriä

– Terveyskeskus­lääkäri voi alkaa jopa pelätä lähetteiden tekemistä, työnohjaaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Suvi Laukkanen kertoo.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Erikoissairaanhoito reagoi toisinaan terveyskeskuslääkäreiden lähetteisiin ja konsultaatioihin vähättelemällä tai naljailemalla, kertoo työnohjaajana toimiva yleislääketieteen erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti Suvi Laukkanen.

Terveyskeskuslääkäri voi hänen mukaansa jopa alkaa pelätä lähetteiden tekemistä. Potilasturvallisuus vaarantuu, jos konsultointi ei ole oikea-aikaista.

Laukkanen korostaa, että pääosa erikoissairaanhoidon konsultaatiovastauksista tai lähetepalautteista on ystävällistä ja asiallista. Työnohjaajana hän on kuitenkin huolissaan tylyjen ja vähättelevien konsultaatiovastausten ja palautteiden vaikutuksista.

– Tämä on toistuva ilmiö, jota esiintyy eri paikkakunnilla ja joka kuormittaa selvästi avoterveydenhuollon lääkäreitä. Lisäksi potilaan luottamus ja hoitosuhde kärsivät, jos hän kuulee puhelinkeskustelun tai näkee epikriisissään vähättelevää kommentointia.

Laukkanen kehottaa epäasiallista kohtelua saanutta lääkäriä puhumaan asiasta esimiehen tai työtovereiden kanssa. Esimies voi ottaa yhteyttä siihen klinikkaan, johon lähete tai konsultaatiopyyntö on mennyt.

Kollegiaalisuus valta-asetelman tilalle

Haitallisia suhtautumistapoja ovat tylyys, nolaaminen, vähättely, alentuva suhtautuminen ja ongelman kyseenalaistaminen sanomalla lähetettä turhaksi.

Laukkasen mukaan "kollegat ovat liian herkkänahkaisia" -kommentti ei ole hyvä puolustus, sillä kyse on haitallisesta käytöksestä, jolla on seurauksia. Erityisen hankalaa se on hänen mielestään aloitteleville kollegoille, joiden tarve kollegiaaliseen, ystävälliseen ja sujuvaan tukeen on korostuneen tärkeää.

– Minäkuvaan ammatillisena osaajana ja oppijana vaikuttaa se, miten itse kukin nähdään kollegan silmin.

Laukkanen huomauttaa, että yhteiseen potilaan hyvään pyrkivä kollegiaalisuus saattaa toisinaan korvautua haitallisella valta-asetelmalla. Toinen asettuu yläpuolelle arvioimaan ja arvostelemaan muistamatta, miten erilaisia toisen osaamisen kenttä ja myös toimintaympäristö ovat.

Ei turhia yhteydenottoja

Lääkärit ovat Laukkasen mukaan lähtökohtaisesti vaativia itseään kohtaan. Yhteydenotto on yleensä perusteellisesti harkittu.

Lue myös

– Kyseessä on kaikkien etu: potilaan oikeus saada oikea-aikaista ja oikein suunnattua hoitoa sekä resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.

Laukkanen muistuttaa, että toisaalta konsultoijan ärtymys voi olla ymmärrettävää, koska on kiire tai vaikea vastata puutteellisten tietojen vuoksi.

Jos lähetteessä tai konsultaatiopyynnössä on oikeasti merkkejä heikkotasoisesta työstä, asiaan pitää puuttua rauhallisissa olosuhteissa.

– Kaikilla lääkäreillä on paljon sellaista kuormaa, johon emme voi välittömästi itse vaikuttaa. Ystävällinen ja kunnioittava asenne toisia kohtaan kaikissa tilanteissa on kuitenkin välittömästi vaikuttava ja yksinkertainen keino lisätä työhyvinvointia.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030