Ajan­kohtai­sta

Erikoistuja kokoaa kohta osaamisensa Elsaan

Paperiset todistuspinot jäävät historiaan, kun Mervi Ryytyn luotsaama järjestelmäuudistus tulee käyttöön.

Minna Pihlava
Kuvituskuva 1
Teija Soini

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, ensi syksynä kaikilla erikoistuvilla lääkäreillä ja hammaslääkäreillä on käytössään sähköinen Elsa-seurantajärjestelmä, johon kootaan erikoistumisen koko sisältö, esimerkiksi työskentelyjaksot ja tiedot kertyvästä osaamisesta.

Palvelu liittyy erikoislääkärikoulutuksen uudistukseen, josta asetus tuli voimaan helmikuussa 2020. Nykymuodossa erikoistujan koulutus on osaamisperustaista, ja osaamisen karttumista arvioidaan ja seurataan.

Palvelu tuo suuren muutoksen aiempaan käytäntöön, jossa erikoislääkäriksi valmistuva osoitti työkokemuksen riittäväksi paperisen todistuspinon avulla.

Selainpohjaista palvelua käyttävät ennen kaikkea erikoistujat itse. Kaikki erikoistujia kouluttavat lääkärit voivat antaa järjestelmässä osaamisarvioita erikoistujan aloitteesta. Työkalua voi käyttää myös koulutuksen suunnitteluun.

– Jos erikoistuu vaikka lastentauteihin, voi alustavasti suunnitella, mitä osaamista on tarkoitus kartuttaa muun muassa lasten tehohoitojaksolla, kuvaa palvelun kehittämistä Oulun yliopistossa koordinoiva neurologi ja erikoislääkärikoulutuksen koordinaattori Mervi Ryytty.

Järjestelmän kehitys on Oulun yliopiston vetovastuulla. Kaikkien lääkäreitä kouluttavien tiedekuntien edustajista koostuva ohjausryhmä kokoontuu kerran kuussa.

Pilottihaku alkaa

Järjestelmän konkreettinen kehitys polkaistiin liikkeelle toukokuussa 2019, kun joukko kouluttajalääkäreitä, erikoistuvia lääkäreitä, professoreita ja opintohallinnon edustajia kokoontui ideariiheen Helsinkiin.

Kun valmista alustaa ei löytynyt, järjestettiin kilpailutus. Palvelun toimittajaksi valikoitui digitaalisiin palveluihin keskittynyt Gofore.

Järjestelmän kehittäminen on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että sille haetaan koekäyttäjiä. Haku on syyskuussa, ja kolmen kuukauden pilotti on alkuvuonna 2022. Ryytty toivoo mukaan 3–4 erikoisalaa ja 50 erikoistuvaa Oulun yliopistosta. Erikoisalojen vastuuhenkilöt tekevät hakemukset.

Järjestelmää kehitetään palautteen perusteella, ja käyttöönottoa laajennetaan portaittain. Pilotissa mukana olevat jatkavat käyttöä, ja uusia erikoisaloja otetaan asteittain mukaan järjestelmään.

Lue myös

Kaikki erikoistuvat ovat Ryytyn arvion mukaan järjestelmän piirissä kesällä tai viimeistään syksyllä 2022.

Tilastoinnin työkaluja tulossa

Koulutuksesta vastaavat lääkärit ja professorit voivat järjestelmän avulla seurata omassa yliopistossaan erikoistuvien edistymistä.

– Sitä kautta pystyy tarkkailemaan, minkä verran esimerkiksi erikoistujia on valmistumassa.

Myöhemmin järjestelmään on tarkoitus kehittää kansallisen tilastoinnin työkaluja.

Elsa-järjestelmän rahoittavat yliopistot sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkärikoulutuksen uudistukseen varaamista rahoista.

Elsa-järjestelmän pilotista ja tarkemmasta sisällöstä on lisätietoa erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisilla verkkosivuilla.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030