1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Erikoistumiskoulutus huolettaa opiskelijoita
Ajan­kohtai­sta 19/2019 vsk 74 s. 1178 - 1179

Erikoistumiskoulutus huolettaa opiskelijoita

Valintamenettely erikoistumiskoulu­tukseen ei saa lisätä painetta perustutkinnon aikaiselle ­uravalinnalle, sanoo Fredrik Ahlström.

Erikoistumiskoulutus huolettaa opiskelijoita Kuva 1 / 1

Mikä erikoistumiskoulutuksen uudistuksessa mietityttää, Medisiinariliiton puheenjohtaja Fredrik Ahlström?

– Opiskelijat pohtivat erityisesti sitä, täytyykö omia suunnitelmia muokata uuden valintamenettelyn vuoksi ja joutuuko tekemään niin sanottua pakkoväitöskirjaa saadakseen toivomansa erikoistumispaikan. Lisäksi mietityttää, pitääkö odottaa vuosia haluamaansa paikkaa.

”Valintamenettely on tervetullut, koska se ­tekee prosessista ­oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän.”

Valintamenettely on tervetullut ja tärkeä, koska se tekee prosessista oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän. Medisiinariliitto kuitenkin painottaa, ettei uusi menettely saa lisätä painetta perustutkinnon aikaiselle uravalinnalle. Valinnan kriteerit saattavat olennaisesti ohjata opiskelijoiden päätöksiä, ja siksi näitä ilmiöitä tulisi seurata hyvin tarkasti.

Aktiivista tiedottamista tarvitaan erikoislääkäriuudistuksen viimeisistä käänteistä, ei vähiten syksyn valintamenettelystä. Tavallaan valintamenettely on konkretisoinut vastaavaa aikaisempaa erikoistumisoikeuteen liittyvää epävarmuutta numeroilla.

Miten sote-uudistusta pitäisi jatkaa?

– Medisiinariliitto ei ole erikseen ottanut kantaa siihen, mikä yksittäinen sote-malli olisi jatkon kannalta paras. Vaikka sote-ratkaisu puuttuu, ongelmat eivät kuitenkaan ole kadonneet. Julkisten palvelujen saatavuus on epätasa-arvoinen. Perustason julkisia palveluja täytyykin vahvistaa.

Perusterveydenhuollon parempi resursointi tekisi monipuolisen, mutta tätä nykyä nuorelle lääkärille melko usein raskaan terveyskeskuslääkärin työn houkuttelevammaksi.

Kyselytutkimuksissa korostuu hyvän ohjauksen ja itsensä kehittämisen mahdollisuuden tärkeys lääkäreille. Esimerkiksi rahalliset kannusteet eivät niitä korvaa. Tässä kontekstissa on myös perheellisten tarpeet otettava huomioon.

Lue myös

Lääkäreiden asiantuntemus on keskeinen sote-uudistuksen jatkamisessa. Tunnemme mahdollisuudet ja haasteet hyvin, ja koulutuksemme antaa hyvän perustan ongelmanratkaisuun.

Mitkä ovat tavoitteesi Medisiinariliiton puheenjohtajana?

– Erikoistumisuudistuksen lisäksi isoja teemoja tänä vuonna ovat muun muassa näkyvyys, MEDigi ja peruskoulutuksen laadun turvaaminen.

Medisiinariliitto kannattaa sisäänottomäärien hallittua laskua, jotta opiskelijamäärä ja resurssit kohtaisivat paremmin ja koulutuksen laatu turvattaisiin.

Toivon olevani puheenjohtajana kannustava mentorityyppinen johtaja, joka luo raamit toisten menestymiselle.

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Arvostelun alla

– NPS kertoo lääkärin ja potilaan välisen kohtaamisen laadusta, eikä suoraan mittaa lääketieteellistä osaamista tai sitä, kuka on hyvä tai huono lääkäri, painottaa Helsingin Töölön Mehiläisen vastaava lääkäri Tove Laivuori.

Tieteessä
Yhä harvempi jää työkyvyttömyyseläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen väheni neljänneksen vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Ajassa
”Että on joku jolta voi kysyä”

Mentori Pauliina Paananen on vuoden lääketiedettä ­opiskelleelle Ossi Jaloselle se ­tavallinen lääkäri, jolta voi kysyä, miltä työ tuntuu.

Pääkirjoitus
Miksi psyykkistä pitää vieläkin hävetä?

Ei voi olla niin, että vasta biokemiallinen markkeri tai poikkeava kuvantamislöydös tekee sairastamisen hyväksytyksi, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Ajassa
Huomio tiedolla johtamiseen ja dialogiin

YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi peräänkuuluttaa jatkuvaa keskustelua palvelujen mittaamisesta.

Tieteessä
Ruokavalion riskitekijät tappavat enemmän kuin tupakka

Vuonna 2017 ruokavalioon liittyvät riskitekijät selittivät koko maailmassa 11 miljoonaa kuolemaa ja 255 miljoonaa haittapainotettua elinvuotta.