Ajan­kohtai­sta

Esimiesten työnohjaukselle on kova tarve koronapandemiassa

Esimiehet pitävät yllä yhteishenkeä ja joutuvat myös ottamaan vastaan työntekijöiden turhautumista ja väsymistä.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Koronapandemian aikana olisi hyvä järjestää lääkäreille työvuoron päätteeksi lyhyitä kokoontumisia, joissa puretaan päivän tapahtumia, sanoo työterveyshuollon erikoislääkäri, työnohjaaja Kristiina Toivola.

Hän tähdentää, että tutkimusten mukaan lääkärit haluavat puhua ennen kaikkea kollegoille silloin, kun kohtaavat työssään vaikeuksia.

Toivolan mielestä työnohjaus on liian hidas menetelmä yleisesti käytettäväksi kriisiaikana, koska se vaatii suunnittelua. Työnohjaus mielletään hänen mukaansa kriisien ratkaisuksi, vaikka siinä pohditaan ennalta jaksamiskeinoja ja suunnitellaan työtä.

– Lyhyissä tapaamisissa voidaan parhaiten purkaa nopeasti työpäivän tapahtumia ja arvioida omaa toimintaa.

Tukea saa aina myös luottamuslääkäreiltä. Toivola kehottaakin ottamaan heihin herkästi yhteyttä, jos työssä jaksaminen mietityttää.

– Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen lisää luottamusta, joka on tärkeä voimavara erityisesti kuormittavissa tilanteissa.

Työnohjauksen merkitys korostuu jonoja purettaessa

Toivola pitää esimiesten työnohjausta erityisen tärkeänä juuri koronapandemian aikana.

– Esimiehet pitävät yllä yhteishenkeä. He myös joutuvat ottamaan vastaan työntekijöiden turhautumista ja väsymistä.

Lue myös

Työnohjauksella on niin ikään tärkeä rooli silloin, kun kertynyttä hoitovelkaa ryhdytään purkamaan.

Toivola arvioi, että silloin voi tulla kova paine tehdä töitä entistä enemmän ja työntekijöiden kuormitus kasvaa. Esimiesten tehtävä on miettiä työn sujuvuutta.

Työnohjauksessa pitäisi luoda selviytymiskeinoja ja pohtia, mitä on opittu ja miten toiminta vastaisuudessa järjestetään.

– Työyhteisössä on hyvä yhdessä pohtia, millä tavalla työtä tehdään käytettävissä olevilla resursseilla yhteishenkeä vaalien, Toivola linjaa.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030