Ajan­kohtai­sta 42/2021 vsk 76 s. 2373

Eta-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kielitaitovaatimus kiristyy

Uusi vaatimus otetaan käyttöön ensi vuoden alussa.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Panthermedia

Eta-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien tulee suorittaa Tampereen yliopiston yleislääketieteen oppialan organisoima kolmiportainen kuulustelu ennen laillistamista. Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaneuvosto on syyskuun kokouksessaan päättänyt, että ennen kuulusteluun kuuluvaa käytännön potilastenttiä on osoitettava riittävä suomen tai ruotsin kielitaito.

Potilastenttiin ensimmäistä kertaa ilmoittautuvilta edellytetään jatkossa kielitaitovaatimusta YKI 4/B2. Näin kertoo Tampereen yliopiston yleislääketieteen professori Markku Sumanen.

Ammattioikeutta koskevan lainsäädännön mukaisesti lääkäreiltä vaadittava kielitaidon taso on YKI 3/B1. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lääkäri hallitsee jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvää sanastoa ja ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta.

On syntynyt tilanteita, joissa potilas ja lääkäri eivät riittävän hyvin ymmärrä toisiaan.

Tampereen yliopisto siis vaatii jatkossa enemmän kuin laki. Valvira voi lainsäädäntöön perustuen vaatia vain YKI 3 /B1 -kielitaitoa.

Kielitaito vaikuttaa potilaan ja lääkärin suhteeseen

Kolmiportaisesta kuulustelusta viimeisin on käytännön potilastentti, joka käsittää kolmen terveyskeskuspotilaan videoidun vastaanoton joko suomen tai ruotsin kielellä sekä viisi röntgentehtävää. Potilastentissä arvioidaan vuorovaikutusta potilaan kanssa kliinisen työskentelyn ja potilasturvallisuuden lisäksi.

Sumanen sanoo, että kielitaidon ollessa heikko on syntynyt tilanteita, joissa potilas ja lääkäri eivät riittävän hyvin ymmärrä toisiaan.

Lue myös

– Tällaisten tilanteiden välttämiseksi olemme päätyneet siihen, että ennen potilastenttiin ilmoittautumista on esitettävä hyväksytty suoritus vähintään YKI 4/B2 -tason kielikokeesta tai vastaava selvitys kielitaidosta. Tämän edellytyksen mahdollistaa se, että yliopisto on kuulusteluissa itsenäinen toimija.

Opetushallituksen organisoimia kielitaitotestejä järjestetään useilla paikkakunnilla.

Koronapandemian vuoksi kielitestejä on jouduttu perumaan. Siksi kielitaitovaatimus otetaan käyttöön vasta 1. tammikuuta 2022.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030