Ajan­kohtai­sta

Etätyöt paransivat monien unta

Muutoksia näkyi myös alkoholinkäytössä, ravinnossa ja liikkumisessa.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lähes kaikki asiantuntijatyötä tekevät nukkuivat etätyöhön siirtymisen jälkeen paremmin tai yhtä hyvin kuin ennen, selvisi Työterveyslaitoksen Etätyö ja työkyky -hankkeen kyselyssä.

42 prosenttia vastaajista arvioi unensa parantuneen etätyöaikana. 51 prosentilla unen laatu oli pysynyt ennallaan ja seitsemällä prosentilla heikentynyt.

– Etätyö voi tuoda joustoa ja rauhallisuutta aamuihin. Kun työmatkoihin ei kotona työskenneltäessä ole mennyt aikaa, on voitu nukkua pitempään ja oman luontaisen vuorokausirytmin mukaan, kertoo tutkimusprofessori Jaana Laitinen Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Valtaosalla vastaajista alkoholinkäyttö pysyi ennallaan, kun asiantuntijat siirtyivät etätöihin. Viidennes vastaajista arvioi alkoholinkäyttönsä vähentyneen etätyön aikana.

– Alkoholinkäytön väheneminen etätyössä on hieno asia, koska pienikin määrä alkoholia heikentää unen laatua ja palautumista edellisen päivän rasituksista. Vähentäessään alkoholinkäyttöä monet voivat itse huomata jaksamisensa paranevan, kertoo erikoistutkija Leena Kaila-Kangas Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Asiantuntijatyötä tekevien liikkumiseen ja syömiseen etätyöhön siirtymisellä oli sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia.

Lue myös

24 prosenttia arveli ravinnon parantuneen ja 18 prosenttia arveli sen heikentyneen. Liikuntaa oli lisännyt 33 prosenttia vastaajista ja vähentänyt 25 prosenttia.

Laitisen mukaan on tärkeää tutkia, mikä kaikki vaikuttaa etätyöhön liittyviin ruoka- ja liikuntatottumuksiin. Siten voidaan kehittää oikeanlaisia tukikeinoja ja ratkaisuja.

Etätyö ja työkyky -hankkeen kyselyyn osallistui 750 henkilöä kuudesta eri asiantuntijaorganisaatiosta. Vastaajista 75 prosenttia oli naisia ja 25 prosenttia miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030