Ajan­kohtai­sta

Etävastaanoton uskotaan keventävän lääkärien työkuormaa yhteispäivystyksissä

Potilasmäärät sekä Peijaksen että Jorvin etävastaanotoilla ovat jatkuvasti kasvaneet.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Pixmac

Peijaksen sairaalassa Vantaalla ja Jorvin sairaalassa Espoossa potilaat voivat saada päivystyksellistä hoitoa videon välityksellä toteutettavalla lääkärin vastaanotolla. Yhteispäivystyksen etävastaanottokokeilu aloitettiin ensin Peijaksessa 1. lokakuuta ja kokeilu laajennettiin Jorviin 15. lokakuuta.

Lääkäreiden ja koko hoitohenkilökunnan työkuorman oletetaan pienenevän, kun osa potilaista saadaan hoidettua keveämmin etänä. Näin kertoo osastonylilääkäri Arja Kobylin Husista.

Etävastaanoton niin ikään odotetaan vähentävän yhteispäivystyksessä olevien potilaiden määrää ja helpottavan heidän pääsyään hoitoon.

Päivystysavun hoitajat selvittävät ensin potilaan soveltumisen etävastaanotolle. Sinne ohjataan vain sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat päivystyksellistä apua, joiden vaivan voi hoitaa etänä ja jotka kykenevät käyttämään etävastaanottoa.

Huomio potilasturvallisuuteen

Kobylin korostaa, että potilasturvallisuus on kaikkein tärkein asia.

Lue myös

Jos lääkärin mielestä potilas täytyy tavata fyysisesti poliklinikalla, hänet ohjataan sinne. Lääkäri voi myös lähettää potilaan käymään päivystyspoliklinikalla vain esimerkiksi laboratoriotutkimuksissa tai röntgenkuvassa. Potilas voi halutessaan siirtyä kotiin odottelemaan vastausten valmistumista ja etälääkärin soittoa vastauksista.

Etävastaanotto toteutetaan Maisan videovastaanoton  kautta. Kobylinin mukaan tekniikassa on ollut hieman alkukankeutta, koska Apotti piti ohjelmoida etävastaanoton tarpeisiin.

– Tämä on vaatinut kärsivällisyyttä niin lääkäreiltä kuin potilailta.

Potilasmäärät sekä Peijaksen että Jorvin etävastaanotoilla ovat jatkuvasti kasvaneet. Vuodenvaihteen jälkeen on tarkoitus miettiä, jatketaanko tätä toimintaa.

Kirjoittajat

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030