Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1996 vsk 51 s. 2893

EU-komissio hyväksyi uuden HIV-lääkkeen

Euroopan komissio on myöntänyt ensimmäisen myyntiluvan HIV-potilaiden hoitoon tarkoitetulle proteaasinestäjälle, Abbott-yhtiön ritonaviirille (Norvir). Sitä käytetään yhdessä aiemmin käytössä olleiden antiretroviraalisten nukleosidianalogien kanssa sellaisten potilaiden hoidossa, joilla immuunikato on pitkälle kehittynyt tai on kehittymässä. Lääke on aiemmin hyväksytty Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä, Brasiliassa, Puerto Ricossa, Argentiinassa, Kolumbiassa, Guatemalassa ja Perussa, ja se on nyt siis saanut myyntiluvan keskitetyn lupakäsittelyn kautta kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Uusien HIV-lääkkeiden käyttöönottoon on ollut paineita useissa maissa, ja tilapäisiä ja rajoitettuja myyntilupiakin on myönnetty. Lääkärilehden viime numerossa (27/96, s. 2765) kerrottiin mm. AIDS-potilaiden Ranskassa esittämistä mielenilmauksista proteaasinestäjien saamiseksi käyttöön.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030