Ajan­kohtai­sta 31/1995 vsk 50 s. 3342

EU-maiden rokotusohjelmat vertailussa

Euroopan Unionin jäsenmaiden rokotusohjelmien vertailua esiteltiin uudessa tartuntatautitilannetta seuraavassa Eurosurveillance-lehdessä, jota on tarkoitus ensi vuoden alusta julkaista kerran kuussa. Lehteä koostavat jäsenmaiden vastaavien lehtien toimittajat; Suomesta on mukana Kansanterveys-lehden päätoimittaja Hanna Nohynek.

Vaikka kaikissa EU-maissa rokotusohjelmien tavoitteet ovat yhteneväiset, erojakin on. Niiden arvellaan johtuvan lähinnä terveydenhuoltojärjestelmien ja yleisten rokotuskäytäntöjen eroista, ei niinkään tartuntatautien epidemiologisista eroista. Kaikissa jäsenmaissa rokotetaan lapset kurkkumätää, tetanusta, poliota, tuhka- ja vihurirokkoa sekä sikotautia vastaan ennen kahden vuoden ikää. Sen sijaan hinkuyskä-, Hib ja hepatiitti B -rokotukset vaihtelevat suuresti. BCG-rokotuksia ei anneta lainkaan Belgiassa, Tanskassa, Italiassa eikä Espanjassa, kun taas Suomessa, Irlannissa ja Portugalissa lapset rokotetaan vastasyntyneinä, Ranskassa ja Kreikassa 6-vuotiaina ja Englannissa 12-vuotiaina. Itävallassa, Saksassa, Luxemburgissa, Hollannissa ja Ruotsissa rokotetaan vain lapset, joilla katsotaan olevan suuri tartunnan riski.

Ajatus rokotusohjelmien jonkinasteisesta harmonisoinnistakin on nostettu esiin. Lähiaikojen yhteistyötavoitteena on kuitenkin ensisijaisesti seurantajärjestelmien kehittäminen ja yhtenäistäminen.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030