Lehti 15: Ajan­kohtai­sta 15/1998 vsk 53 s. 1817

Eurooppalaista yhteistyötä kidutuksen raportointiin

Kidutusta on kutsuttu 20. vuosisadan vitsaukseksi. Eurooppalaiset lääkärijärjestöt ovat jo vuosien ajan tiedostaneet tämän maailmanlaajuisen ongelman, kun niiden jäsenet ovat työssään kohdanneet kidutuksen uhreja.

EFMA:n (European Forum of National Medical Associations) ja Maailman terveysjärjestön tämänvuotisessa kokouksessa päätettiin perustaa kansainvälinen tietoverkosto, joka palvelee oikeuslääketieteen ja sen lähialojen lääkäreitä. Verkoston tarkoituksena on koota ja raportoida tietoja kidutuksesta, epäinhimillisestä kohtelusta tai laiminlyönneistä. Sen tehtävänä on myös löytää lääkäreille keinoja vastustaa painostusta, jonka tarkoituksena on saada heidät luopumaan yhteisesti hyväksytyistä eettisistä periaatteista.

Verkosto ei pyri etsimään aktiivisesti kidutustapauksia, vaan se toimii epävirallisena kanavana, jonka avulla ammattikunta voi välittää tietoa yrityksistä saada lääkäreitä osallistumaan eettisesti tuomittavaan toimintaan. Tietoverkosto on puolueeton elin, johon lääkäri voi ottaa yhteyttä ongelmatapauksissa tai kohdatessaan painostusta.

Lue myös

Clearing house -tyyppisen keskuksen vastaanottama tieto voidaan välittää eteenpäin sopivalle kansainväliselle elimelle, kuten YK:n ihmisoikeuskomissiolle, Euroopan neuvostolle, Amnesty Internationalille, kansallisille lääkäriliitoille, Kööpenhaminassa sijaitsevalle kansainväliselle kidutuksen uhrien kuntoutuskeskukselle, Maailman lääkäriliitolle jne. Tiedot vastaanottava järjestö arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen.

Tanskan lääkäriliittoon on 1.4.1998 perustettu koordinointipiste, joka käsittelee kaikki tiedot luottamuksellisesti. Yhteydenottoa toivotaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä englanniksi: efma-network@dadl.dk; puh. + 45 35 44 82 14; fax + 45 35 44 85 05; postiosoite: International Forensic Network, Danish Medical Association. Domus Medica, Trondhjemsgade 9, DK-2100 Copenhagen.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030