1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Eurooppalaista yhteistyötä kidutuksen raportointiin
Ajan­kohtai­sta 15/1998 vsk 53 s. 1817

Eurooppalaista yhteistyötä kidutuksen raportointiin

Kidutusta on kutsuttu 20. vuosisadan vitsaukseksi. Eurooppalaiset lääkärijärjestöt ovat jo vuosien ajan tiedostaneet tämän maailmanlaajuisen ongelman, kun niiden jäsenet ovat työssään kohdanneet kidutuksen uhreja.

EFMA:n (European Forum of National Medical Associations) ja Maailman terveysjärjestön tämänvuotisessa kokouksessa päätettiin perustaa kansainvälinen tietoverkosto, joka palvelee oikeuslääketieteen ja sen lähialojen lääkäreitä. Verkoston tarkoituksena on koota ja raportoida tietoja kidutuksesta, epäinhimillisestä kohtelusta tai laiminlyönneistä. Sen tehtävänä on myös löytää lääkäreille keinoja vastustaa painostusta, jonka tarkoituksena on saada heidät luopumaan yhteisesti hyväksytyistä eettisistä periaatteista.

Verkosto ei pyri etsimään aktiivisesti kidutustapauksia, vaan se toimii epävirallisena kanavana, jonka avulla ammattikunta voi välittää tietoa yrityksistä saada lääkäreitä osallistumaan eettisesti tuomittavaan toimintaan. Tietoverkosto on puolueeton elin, johon lääkäri voi ottaa yhteyttä ongelmatapauksissa tai kohdatessaan painostusta.

Lue myös

Clearing house -tyyppisen keskuksen vastaanottama tieto voidaan välittää eteenpäin sopivalle kansainväliselle elimelle, kuten YK:n ihmisoikeuskomissiolle, Euroopan neuvostolle, Amnesty Internationalille, kansallisille lääkäriliitoille, Kööpenhaminassa sijaitsevalle kansainväliselle kidutuksen uhrien kuntoutuskeskukselle, Maailman lääkäriliitolle jne. Tiedot vastaanottava järjestö arvioi jatkotoimenpiteiden tarpeen.

Tanskan lääkäriliittoon on 1.4.1998 perustettu koordinointipiste, joka käsittelee kaikki tiedot luottamuksellisesti. Yhteydenottoa toivotaan ensisijaisesti sähköpostin välityksellä englanniksi: efma-network@dadl.dk; puh. + 45 35 44 82 14; fax + 45 35 44 85 05; postiosoite: International Forensic Network, Danish Medical Association. Domus Medica, Trondhjemsgade 9, DK-2100 Copenhagen.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.