Ajan­kohtai­sta

Genomitutkimus tunnisti uusia kohteita keuhkosyövän hoidolle

Keuhkosyövästä löytyi 26 yleistä geenimutaatiota, joista osa on yhteisiä muiden syöpien kanssa.

Laaja amerikkalainen monikeskustutkimus kaksinkertaisti keuhkosyöpään liitettävien geenien määrän. Nature-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa teknologian uusimpien keinojen avulla myös keuhkojen adenokarsinooman monimuotoisuuden.

Alun perin 188 potilaan keuhkosyöpänäytteistä tunnistettiin yli tuhat geenimutaatiota, ja niistä 26 osoittautui merkittävän yleisiksi. Useimpia niistä ei ollut aiemmin yhdistetty keuhkosyöpään, mutta muihin kasvaimiin kylläkin, kuten APC-geeni paksusuolisyöpään ja ATM-geeni leukemiaan ja lymfoomiin.

Tutkijat myös havaitsivat, että monet geenimutaatiot vaikuttivat samojen viestijärjestelmien kautta.

– Viestijärjestelmien tarkastelu yksinkertaistaa kuvaa, sillä vaikka jokainen mutaatio esiintyi vain pienessä osassa näytteistä, niiden vaikutukset osuvat vain muutamiin viestijärjestelmiin, sanoo Richard K. Wilson, Washingtonin yliopiston genomisekvensointikeskuksen johtaja.

Esimerkiksi 70 %:ssa näytteistä oli ainakin yksi mitogeenien aktivoimaan proteiniinikinaasiin (MAPK) vaikuttava mutaatio, mikä viittaa tämän viestijärjestelmän merkittävään rooliin keuhkosyövässä. Eräs tähän järjestelmään vaikuttava lääkeaineryhmä onkin hiirimallissa osoittanut lupaavia tuloksia keuhkosyövän hoidossa. Myös rapamysiinin (mTOR) estäjät saattavat osoittautua hyödyllisiksi, sillä 30 %:ssa kasvainnäytteistä oli tähän viestijärjestelmään vaikuttava geenimutaatio.

Tupakoitsijoiden ja muiden keuhkosyöpäpotilaiden näytteiden vertailu vahvisti aiemmat havainnot, että täysin tupakoimattomien keuhkosyövän laukaisee eri geenimutaatio kuin tupakoitsijoiden. Esimerkiksi epidermaalisen kasvutekijän (EGFR) geenin mutaatio oli tupakoimattomien syöpänäytteissä yleinen, kun taas tupakoitsijoilla tavallisia olivat KRAS- ja Src tyrosiinikinaasi 11 -geenin mutaatiot. Aiemmin julkaistussa tutkimuksessa EGFR:n salpaavalla lääkkeellä ei ole saatu tehoa potilailla, joilla on KRAS-mutaatio.

Tutkijat toteavat, että laajan genomitutkimuksen mahdollisuudet vasta alkavat avautua ja paljon on vielä löydettävissä systemaattisella työllä. Keuhkosyövän genomitutkimus on osa laajempaa kasvainten geenisekvensointiprojektia, jota johtaa NIH:n alainen National Human Genome Researh Institute.

Marianne Jansson

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030