1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Genomitutkimus tunnisti uusia kohteita keuhkosyövän hoidolle
Ajan­kohtai­sta

Genomitutkimus tunnisti uusia kohteita keuhkosyövän hoidolle

Keuhkosyövästä löytyi 26 yleistä geenimutaatiota, joista osa on yhteisiä muiden syöpien kanssa.

Laaja amerikkalainen monikeskustutkimus kaksinkertaisti keuhkosyöpään liitettävien geenien määrän. Nature-lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa teknologian uusimpien keinojen avulla myös keuhkojen adenokarsinooman monimuotoisuuden.

Alun perin 188 potilaan keuhkosyöpänäytteistä tunnistettiin yli tuhat geenimutaatiota, ja niistä 26 osoittautui merkittävän yleisiksi. Useimpia niistä ei ollut aiemmin yhdistetty keuhkosyöpään, mutta muihin kasvaimiin kylläkin, kuten APC-geeni paksusuolisyöpään ja ATM-geeni leukemiaan ja lymfoomiin.

Tutkijat myös havaitsivat, että monet geenimutaatiot vaikuttivat samojen viestijärjestelmien kautta.

– Viestijärjestelmien tarkastelu yksinkertaistaa kuvaa, sillä vaikka jokainen mutaatio esiintyi vain pienessä osassa näytteistä, niiden vaikutukset osuvat vain muutamiin viestijärjestelmiin, sanoo Richard K. Wilson, Washingtonin yliopiston genomisekvensointikeskuksen johtaja.

Esimerkiksi 70 %:ssa näytteistä oli ainakin yksi mitogeenien aktivoimaan proteiniinikinaasiin (MAPK) vaikuttava mutaatio, mikä viittaa tämän viestijärjestelmän merkittävään rooliin keuhkosyövässä. Eräs tähän järjestelmään vaikuttava lääkeaineryhmä onkin hiirimallissa osoittanut lupaavia tuloksia keuhkosyövän hoidossa. Myös rapamysiinin (mTOR) estäjät saattavat osoittautua hyödyllisiksi, sillä 30 %:ssa kasvainnäytteistä oli tähän viestijärjestelmään vaikuttava geenimutaatio.

Tupakoitsijoiden ja muiden keuhkosyöpäpotilaiden näytteiden vertailu vahvisti aiemmat havainnot, että täysin tupakoimattomien keuhkosyövän laukaisee eri geenimutaatio kuin tupakoitsijoiden. Esimerkiksi epidermaalisen kasvutekijän (EGFR) geenin mutaatio oli tupakoimattomien syöpänäytteissä yleinen, kun taas tupakoitsijoilla tavallisia olivat KRAS- ja Src tyrosiinikinaasi 11 -geenin mutaatiot. Aiemmin julkaistussa tutkimuksessa EGFR:n salpaavalla lääkkeellä ei ole saatu tehoa potilailla, joilla on KRAS-mutaatio.

Tutkijat toteavat, että laajan genomitutkimuksen mahdollisuudet vasta alkavat avautua ja paljon on vielä löydettävissä systemaattisella työllä. Keuhkosyövän genomitutkimus on osa laajempaa kasvainten geenisekvensointiprojektia, jota johtaa NIH:n alainen National Human Genome Researh Institute.

Marianne Jansson

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Sappitiehytsairaus PSC on yleisin Suomessa, syystä ei selvyyttä

Taudilla on yhteys tulehduksellisiin suolistosairauksiin.

Ajassa
Lääkäriliitto: Tietoturva tasapainotettava hyvän hoidon ja potilasturvallisuuden kanssa

Hoitavalla lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki tieto, mitä tarvitaan hyvään hoitoon.

Ajassa
Yhden sote-valvontaviraston malli jälleen esillä

STM:n työryhmä katsoo, että uusi virasto tulisi perustaa mahdollisimman pian.

Ajassa
Työntekijä urkki Turussa potilastietoja

Kohteina pääasiassa työkaverit kaupunginsairaalassa.

Ajassa
Maine ja kieli selittävät Latvian suosiota

Ulkomailla opiskelussa parasta on Elina Hirvosen mielestä uusien näkökulmien löytyminen.

Tieteessä
Ateroskleroottisen valtimotaudin riski pienenee merkittävästi ruokavaliomuutoksin

Keskeistä on LDL-kolesterolipitoisuuden pienentäminen rasvan laatua muuttamalla.