Lehti 38: Ajan­kohtai­sta 38/2021 vsk 76 s. 2038

Glaukooman hoitoon on tullut uusia vaihtoehtoja

Myös glaukooman tutkimus etenee maailmalla.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Glaukoomasta on menossa paljon geneettistä tutkimusta, diagnostiikkaa koskevaa tutkimusta sekä myös perustutkimusta, jossa selvitetään glaukooman perimmäistä syytä, kertoo LT, silmätautiopin dosentti Mika Harju Helsingin yliopistosta.

Glaukooman tärkein riskitekijä on kohonnut silmänpaine. Kuitenkin puolella glaukoomapotilaista silmänpaine on normaali. Toisaalta silmänpaine saattaa olla kohonnut, vaikka glaukoomaa ei olisi. Harjun mukaan silmänpaine onkin huono mittari erottamaan terveet sairaista.

Glaukooma yleistyy rajusti

Glaukooma lisääntyy iän myötä. Harju sanoo, että kohonnut silmäpaine on selvä riskitekijä suhteessa potilaan ikään ja siihen, kuinka korkea paine on. Myös perimä vaikuttaa sairastumisriskiin.

– Hieman koholla oleva paine viittaa 70–80-vuotiaalla todennäköisemmin glaukoomaan kuin nuorella.

Poikkileikkaustutkimuksista tiedetään, että mitä korkeampi silmänpaine on, sitä todennäköisempää on glaukoomaan sairastuminen.

Suomessa on nyt 96 000 glaukoomapotilasta, ja määrä lisääntyy. Harju kertoo, että 10 vuotta sitten ennustettiin glaukooman lisääntyvän 50 prosenttia vuoteen 2040.

Harjun mukaan terveyskeskuslääkärin tulee varmistaa, että glaukoomapotilas on silmälääkärin seurannassa. Lääkitykseen ei saa tulla katkoja.

Leikkaushoidotkin ovat kehittyneet

Glaukoomaa sairastavan silmäpainetta alennetaan lääkkeillä, laserhoidolla tai leikkauksilla. Useita uusia hoitovaihtoehtoja on tullut viime vuosina.

– Tällä hetkellä trendinä on silmänpaineen alentaminen säilöntäaineettomilla tipoilla, koska säilöntäaineet aiheuttavat silmien ärsytystä.

Kammiokulman laserhoidossa on siirrytty primäärihoitoon. Yhä useammin glaukoomaa hoidetaan ensin laserilla ja sen jälkeen laitetaan tippoja. Aiemmin hoito aloitettiin tipoilla, sitten tehtiin laserhoito ja lopuksi silmä leikattiin.

Lue myös

Leikkaushoidot ovat kehittyneet paljon kymmenenä viime vuonna. Aiemmat vaihtoehdot ovat olleet suhteellisen kajoavia toimenpiteitä, joissa on kohtalaisen suuret komplikaatioriskit.

– Nyt on tullut uusia kirurgisia menetelmiä, jotka eivät ole aivan yhtä tehokkaita kuin vanhat, mutta niissä on pienemmät riskit ja niitä on helpompi tehdä.

Vaikeimpaan glaukooman muotoon, jossa silmäpainetta pitää alentaa erittäin paljon, ei ole tullut uusia hoitoja.

Harjun mukaan glaukoomaan lääkehoitoon saattaa olla tulossa uusia menetelmiä. Tulossa on muun muassa silmän sisään laitettavia implantteja, jotka päästävät lääkettä suoraan etukammioon.

Glaukooman diagnostiikassa käytetään paljon kuvantamismenetelmiä ja näkökenttätutkimusta. Kuitenkaan ei ole näyttöä siitä, että glaukooman seulonta oli kustannustehokasta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030