Lehti 28: Ajan­kohtai­sta 28/1998 vsk 53 s. 3120

Hammaslääkäriliitolla nimienkeruukampanja: Aikuisten hammashoidon korvaukset tasapuolisesti kaikille

Hammaslääkäriliitto järjestää loka- ja marraskuussa nimienkeruukampanjan koko väestön saamiseksi tasaveroisesti tuetun hammashoidon piiriin. Tällä hetkellä vain vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneet, rintamaveteraanit sekä tiettyjä yleissairauksia sairastavat saavat sairausvakuutuksesta korvausta hammashoidon kustannuksiin. Samat henkilöt saavat yleisesti yhteiskunnan tukemaa hammashoitoa myös terveyskeskuksissa. Useilla pienillä paikkakunnilla terveyskeskus antaa hoitoa koko väestölle, mutta lähes kaikki kaupungeissa asuvat yli 42-vuotiaat joutuvat kustantamaan hammashoitonsa kokonaan itse. Syntymävuodesta ja asuinpaikasta riippuva epätasa-arvoisuus on kohtuuton. Nykyisellään myös monet yleissairauksista kärsivät jäävät ilman heille lain mukaan kuuluvia korvauksia siksi, että järjestelmä on monimutkainen. Lääkärin tulee lähetteessä hammashoitoon ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot hammassairauden ja muun sairauden syy- ja seuraussuhteesta.

Vuonna 1991 säädettiin laki koko väestön hammashoidon korvaamisesta sairausvakuutuksesta. Tuolloin poistettu sairauskulujen verovähennysoikeus lisäsi verotuloja 1 300 miljoonaa markkaa, josta 500 miljoonaa luvattiin käyttää hammashoidon saattamiseksi sairausvakuutuksen piiriin. Lain voimaanpanoa on kuitenkin jatkuvasti lykätty. Lokakuun 1997 alusta muutoin sairausvakuutuskorvausten ulkopuolelle jääneet ovat saaneet 117 markan korvauksen 20 minuutin tutkimuksesta ja ehkäisevästä hoidosta. Tämän korvauksen saa vain yhden kerran ennen vuotta 2000. Sitä koskeva laki on voimassa vuoden 1999 loppuun. Ensi vuonna tehdään päätökset siitä, millainen laki on voimassa vuonna 2000.

Hammaslääkäriliitto lähettää kaikille jäsenilleen adressilomakkeita, joissa esitetään, että vuonna 1991 säädetty laki koko väestön hammashoidon korvaamisesta sairausvakuutuksesta on saatettava pikaisesti voimaan. Hammaslääkärit toivovat kampanjalle muun terveydenhuoltohenkilöstön tukea ja tulevat varmasti kääntymään myös oman paikkakuntansa lääkärien puoleen.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030