1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Hanna Kuusisto tutkii vaaratapahtumia
Ajan­kohtai­sta

Hanna Kuusisto tutkii vaaratapahtumia

Asiakas- ja potilasturvallisuuden professori selvittää muun muassa liian pienen hoitajamäärän vaikutuksia.

Hanna Kuusisto tutkii vaaratapahtumia Kuva 1 / 1 Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Neurologian dosentti, LT, FT Hanna Kuusisto on asiakas- ja potilasturvallisuuden professori Itä-Suomen yliopistossa. Hän hoitaa tammikuussa alkanutta osa-aikaista pestiä ensi vuoden marraskuun loppuun.

Osan ajasta hän työskentelee TAYS:n neuroalat ja kuntoutus -yksikön ylilääkärinä.

Millaisia tavoitteita sinulla on professorin työhön liittyen?

Aika on lyhyt, mutta tavoitteenamme on selvittää imagohaittaa aiheuttavia sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumia. Viime vuonna otsikoihin nousi vanhusten hoivapalveluiden vaaratapahtumat ja hoitajamitoitus. Nyt samasta asiasta keskustellaan Helsingin Uuden lastensairaalan osalta. Asiasta on kuitenkin vain vähän jos ollenkaan tutkittua tietoa.

Selvitämme, paljonko vaaratapahtumia liittyy erityisesti siihen, että hoitohenkilökuntaa ei ole ollut riittävästi ja millaisia lisäkustannuksia näistä yhteiskunnalle koituu. Työskentelin vielä vuoden alussa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä hallintoylilääkärinä. Tuolloin ryhmäni aloitti DNR-määräykseen, kirjaamiseen ja tulkintaan liittyvän tutkimuksen.

Tulokset koko TAYS-erityisvastuualueelta valmiit ja sen suhteen on myös jatkosuunnitelmia.

Seuraavaksi tartumme 70-luvulla käyttöönotetun ja auttamattomasti vanhentuneen lähetelomakkeen aiheuttamiin potilasturvallisuuden riskeihin. Tavoitteena on, että lähetelomake uudistettaisiin vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä ja tarpeita. Nythän se on sellaisenaan siirretty sähköiseen potilaskertomukseen.

Toivon että saisin ohjata kiinnostavia graduja ja väitöskirjoja myös tietohallinnon alalta. Muutama tällainen projekti onkin jo alkanut.

Onko vaaratilannetutkimuksesta jo jotain kerrottavaa?

Aivan alustavia tuloksia on sen verran, että suurimmat imagohaitat organisaatiolle koituvat lääke- ja nestehoitoon liittyvistä vaaratapahtumista. Toisena ovat tiedonkulun ongelmat organisaation kaikilla tasoilla.

Lue myös

Osa lääke- ja nestehoidon vaaratapahtumistakin kuuluu tiedonkulun ongelmiin, vääriin ja puuttuvaan kirjaamiseen.

Mikä työssä on ollut antoisinta?

Olla osa tietohallinnon tiimiä. On hauskaa ja toivottavasti hedelmällistäkin, että edustamme eri tieteen aloja ja suunnittelemme tutkimusta yhdessä. Sijoitumme yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntaan sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselle.

Myönnän olevani välillä aika ulkona ammattislangista, mutta minut on otettu loistavasti vastaan. Tiimi oli entuudestaan tuttu ajalta, jolloin tein väitöskirjaani professori Kaija Sarannon ohjauksessa.

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.