1. Lääkärilehti
  2. Ajassa
  3. Harva lääkäri 
nostaa palkkaa osinkoina
Ajan­kohtai­sta

Harva lääkäri 
nostaa palkkaa osinkoina

Lääkäriyrityksen osakkaaksi lähtevä saa odottaa useamman vuoden, 
ennen kuin verotusjärjestelystä tulee kannattava.

Harva lääkäri 
nostaa palkkaa osinkoina Kuva 1 / 1

Ministeri Laura Rädyn kohu elvytti keskustelun lääkäreiden holding-yhtiöistä ja verojärjestelyistä. Verohallinnon veroasiantuntija Sami Varosen mukaan ilmiö ei ole kovin yleinen.

– Lääkärit vain ovat ammattikuntana saaneet paljon julkisuutta, sillä alalla on isoja toimijoita, jotka ovat olleet mukana tämän tyyppisissä järjestelyissä, toteaa Varonen.

Vuonna 2012 Verohallinnolle ilmoitettiin työpanososinkoja noin 15 miljoonan euron edestä ja saajia oli kaikkiaan alle tuhat.

Ylivoimaisesti suurin toimija on Attendon perustama Terveyden Tuottajat, joka maksoi viime vuonna 517 osakaslääkärille noin 10 miljoonaa euroa työpanososinkoja ja saman verran osakeomistukseen pohjautuvaa osinkoa.

Yrityksen avulla lääkäri voi ohjata palkkaa työpanososinkojen suuntaan.

– Palkanmaksu on lähtökohtaisesti kallein vaihtoehto nostaa rahaa, sillä sitä verotetaan sadan prosentin osalta sivukuluineen sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuineen, toteaa Terveyden Tuottajien liiketoimintajohtaja Christian Preetzmann.

Holding-yhtiö 
ei tuo pikavoittoja

Työpanososingot eivät ole mikään rahamylly, sillä niitä verotetaan kuten palkkaa. Toisaalta Preetzmann muistuttaa, että käteen jää noin 25–27 prosenttia enemmän, kun eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut jäävät pois. Preetzmannin mukaan moni säästää nykyisin mieluummin eläkkeensä itse.

Tyypillisesti lääkäriosakas saa puolet ansiostaan palkkana ja luontoisetuina, puolet työpanososinkona.

– Harvat lääkärimme pystyvät työpanos­osingolla korvaamaan palkannoston tarvetta, koska sitä maksetaan ainoastaan kerran vuodessa.

Työpanososinkojen lisäksi Terveyden Tuottajat jakaa tavallista, osakemäärän perusteella jaettavaa osinkoa. Se on osakkaalle pitkällä aikavälillä paljon kannattavampaa, sillä tällöin verotus on selvästi palkkaverotusta kevyempää.

Valtaosa Terveyden Tuottajien lääkäreistä ohjaa osinkonsa omistamaansa holding-yhtiöön. Holding-yhtiön ideana on, että lääkäri voi kerryttää sinne osinkoja ja muuta varallisuutta. Kun muutaman vuoden kuluttua pääomaa on riittävästi, hän voi nostaa tietyn osuuden osingoista verovapaasti.

Preetzmannin mukaan järkevä osakkuuden minimiaika verohyödyn kannalta on kolme vuotta. Sitä lyhyemmäksi ajaksi ei kannata holding-yhtiötä perustaa, koska pääoma jää pieneksi ja hyöty sulaa kuluihin. Terveyden Tuottajat ottaa hallintokuluina 1,5–4 prosentin provision lääkärin laskutuksesta.

Rajanvetoa 
verottajan kanssa

Ennen vuotta 2010 Terveyden Tuottajien kaltainen yritysjärjestely oli lääkärille hyvin kannattava, sillä osakaslääkäri saattoi nostaa myös ison osan palkastaan osinkoina, kevyellä verotuksella. KHO siunasi tällaisen lääkärien järjestelyn vuonna 2008, mutta seurauksena oli lakimuutos.

Nykyisin laki linjaa, että tällaiset työpanokseen perustuvat osingot kuuluvat palkkaverotuksen piiriin. Edelleen laissa on silti varaa tulkinnoille.

Terveyden Tuottajat joutui tänä kesänä verotarkastajien syyniin. Verottajan mukaan osakeomistukseen pohjautuvat osingot pitäisi kokonaisuudessaan tulkita työpanososingoksi. Se tarkoittaisi isoja mätkyjä lääkäriosakkaille, jotka ovat saaneet työpanososinkojen lisäksi myös tavallista osinkoa.

– Haimme aikoinaan 2010 ennakkopäätöksen toimintamallillemme. Tästä tulee varmaan pitkä prosessi. Kyllähän verottajan toiminnan pitäisi olla ennakoitavissa, Preetzmann toteaa.

Nuori lääkäri, ole tarkkana

Nuoren lääkärin kannattaa suhtautua yritysten houkutteluun ja ­rekrytointi­tilaisuuksiin kuin mihin tahansa kaupantekoon.

– Jos joku yrittää myydä sinulle ­auton, ethän silloinkaan usko ­kritiikittä ihan kaikkia myyjän puheita, Lääkäriliiton politiikkajohtaja 
Heikki Pärnänen sanoo.

Epävarmassa tilanteessa voi kilauttaa vaikkapa kaverille tai Lääkäriliiton jäsenpalveluun.

– Jonkin verran Lääkäriliittoon on tullut jäseniltä pettyneitä 
yhteydenottoja. Nuori lääkäri ei ole aina rekrytointitilaisuudessa ­ymmärtänyt, mistä on kyse.

Eläke, auto, sitoutuminen?

Yrityksen kelkkaan hyppäävän kannattaa paneutua tarkasti kaikkiin yksityiskohtiin, ryhtyi sitten palkkatyöhön tai osakkaaksi: Miten käy eläkkeelle? Entä lomakorvauksille? Miten pystyn purkamaan järjestelyn? Entä millainen on korvaustaso, jos jään äitiyslomalle tai sairauslomalle?

Vaikka 25-vuotias lääkäri ei ehkä osaa murehtia sitä, että osingot 
eivät kerrytä eläkettä, vanhempainvapaalle jääminen saattaa tulla ajankohtaiseksi.

– Kannattaa miettiä asiat loppuun asti ja tarkistaa sopimukset, 
jotta ei tule yllätyksiä.

Autoetu voi kuulostaa näppärältä, mutta toisaalta se tyypillisesti 
sitoo työntekijän kolmeksi–neljäksi vuodeksi yritykseen: jos lähdet aiemmin, joudut maksamaan auton leasingsopimuksen.

Nuoren lääkärin kannattaa lisäksi selvittää, aiheuttaako sopimus hankaluuksia uralla etenemisessä.

– Sopimussakot voivat tulla ­lääkärille yllätyksenä, sillä ne eivät näy henkilöstövuokrausyrityksen ja lääkärin välisessä sopimuksessa. 
Ne ovat kunnan ja yrityksen keskinäisessä sopimuksessa.

Sopimussakot saattavat olla niin suuret, ettei kuntatyönantaja 
pysty niiden vuoksi palkkaamaan kyseistä keikkalääkäriä vakituiseen virkaan.

Mari Heikkilä
Kuva: Panthermedia

Lue koko juttu perjantaina 12.9. ilmestyvästä Lääkärilehdestä 37/2014.

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Hyvää kesää

Lääkärilehden uutistuotanto jää kesätauolle juhannuksena.

Tieteessä
Kotimittaus toimiva vaihtoehto verenpaineen vuorokausirekisteröinnille

Sen sijaan kajoamattomasti arvioidun sentraalisen verenkierron paineen mittaus ei näyttänyt tuovan lisähyötyä diagnosointiin.

Ajassa
Lääkekorvaukset ylittivät 1,5 miljardia euroa

Kelan maksamat lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna 91 miljoonaa euroa.

Ajassa
Biopankkien toimintaa yhtenäistetään

Biopankkilain uudistuksessa sovitettiin yhteen biopankkilainsäädännön ohjausryhmän tunnistamat muutostarpeet ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Ajassa
Klamydia, tippuri ja kuppa leviävät

Seksitautien määrä lisääntyi selvästi vuonna 2019.

Ajassa
Aloittaako HUS kohdunsiirrot?

HUS suunnittelee pilottitutkimuksen aloittamista ja kohdunsiirtoryhmän perustamista.