Lehti 34: Ajan­kohtai­sta 34/1996 vsk 51 s. 3644

HIV-tilanne Suomessa

Kansanterveyslaitoksen tilastojen mukaan Suomessa on todettu kaikkiaan 783 HIV-infektiota, näistä 631 miehiltä ja 152 naisilta. AIDSiin on sairastunut 258 potilasta ja heistä 200 on kuollut. Viime vuonna tartuntoja todettiin 72, tänä vuonna marraskuun alkuun mennessä ilmoituksia on tullut 57.

Valtaosa tartunnan saaneista on ollut nuoria aikuisia; suurimmat viisivuotisikäryhmät tartunnan toteamisen aikaan ovat 30-34-vuotiaat ja 25-29-vuotiaat. Alle 20-vuotiaita HIV-potilaita on vain muutama, samoin eläkeikäisiä.

HIV-tartunnoista 47 % on saatu homoseksuaalisessa ja 37 % heteroseksuaalisessa yhdynnässä; tosin lähes koko 1990-luvun ajan heteroseksuaalien tartuntoja on ollut enemmän kuin homoseksuaalien. Suoneen ruiskutettavien huumeiden käyttäjiltä tartuntoja on löydetty kaikkiaan 27 ja niiden osuus on pysynyt ennallaan (3 % kaikista). Lähes joka kymmenennessä tapauksessa tartuntatapa on jäänyt selvittämättömäksi.

HIV-potilaiden hoidossa on päästy uudelle tasolle, kun käyttöön on saatu uusia lääkeaineita. Nukleosidianalogien rinnalla yh-distelmähoidossa käytettävien proteaasinestäjien odotetaan pi-dentävän potilaan laadukasta elin-aikaa parilla vuodella, ehkä pitempäänkin, ja joillakin lääkitys saattaa pitää sairauden poissa jopa ko-konaan. HIV-lääkkeitä on nykyään käytössä kahdeksan, pian kymmenen, ja hoidossa siirrytään kahden lääkkeen yhdistelmistä kolmen lääkkeen yhdistelmiin, kertoo Au-roran sairaalan ylilääkäri professori Juhani Lähdevirta.

Lue myös

Tärkeä osa HIV-potilaiden hoitoa on sekundaaristen infektioiden profylaksia. Esimerkiksi Pneumocystis carinii -pneumonioita esiintyy nykyään alle 20 %:lla HIV-potilaista, kun aiemmin noin 60 % potilaista sairastui tähän tautiin. Tartuntatautipäivillä pitämässään esitelmässä professori Lähdevirta totesi, että kalleimmankin profylaktisen lääkityksen kustannukset jäävät kauas pneumoniaepisodin hoitokustannuksista, puhumattakaan siitä, mikä merkitys sairauksien ehkäisyllä on potilaan elämän laadun kannalta. HIV-potilaiden sairaalahoidon kustannuksista noin puolet kertyy sekundaari-infektioiden hoidosta.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030