Ajan­kohtai­sta 3/1995 vsk 50 s. 219

Hoitajille reseptin-kirjoitusoikeus Ruotsissa

Socialstyrelsen on tämän vuoden alusta myöntänyt noin tuhannelle piirihoitajalle oikeuden kirjoittaa reseptejä. Piirihoitaja vastaa meidän kotisairaanhoidon terveydenhoitajaa. Piirihoitajat saavat määrätä noin 200 eri lääkettä, joista kolmasosa on reseptivapaita. Hoitajilta vaaditaan farmakologian erikoiskurssi ennen kuin oikeus reseptien kirjoittamiseen myönnetään.

Aloite uudistukseen tehtiin jo vuonna 1978. Mutta vasta kymmenen vuotta myöhemmin aloitettiin kokeilu, jossa Jämtlandin piirihoitajat saivat oikeuden kirjoittaa 36 lääkeainetta, joista 14 oli reseptilääkkeitä. Kokeilusta ei ilmennyt ongelmia, ja niinpä nyt hyväksytty laki, jonka mukaan toiminta voidaan laajentaa koko maahan ja useimpia lääkkeitä kattavaksi. Lääkärikunta on suhtautunut asiaan varsin kriittisesti, mutta tällä ei ole ollut merkitystä.

Suurimmaksi ongelmaksi on osoittautunut hoitajien palkankorotusvaatimusten taso. Lisäksi muu hoitohenkilökunta on alkanut vaatia itselleen samoja oikeuksia. Eli tehdäänkö lääkäristä vain "osaston tilapäinen vierailija", kuten Ruotsin Sairaanhoitajaliiton äsken valittu uusi puheenjohtaja on asian ilmaissut. (Dagens Nyheter ja Läkartidningen tammikuu 1995)

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030