Lehti 5: Ajan­kohtai­sta 5/1999 vsk 54 s. 520

Hoitovälineiden maksutonta jakelua on tarpeen jatkaa

Yksilölliseen hoidon tarpeeseen perustuvaa maksutonta hoitotarvikkeiden ja hoitovälineiden jakelua on tarpeen jatkaa, katsoo sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriö ja Kuntaliitto ovat yhdessä laatineet asiasta kirjeen maan terveyskeskuksille.

Suositukseen on antanut aiheen eräiden kuntien viime vuonna tekemät tai kaavailemat supistukset avohoidossa olevien potilaiden hoitotarvikejakeluun. Jakelun supistamista kunnat ovat perustelleet taloudellisilla syillä. Lisäksi joissakin kunnissa on suunniteltu maksujen perimistä näistä tarvikkeista ja välineista.

Ministeriö pitää jakelun jatkamista perusteltuna kansanterveyslain toteutumisen ja väestön yhdenvertaisten hoitomahdollisuuksien kannalta.

Lue myös

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030